Tallinna Tehnikaülikool

Teaduse elutööpreemia pälvisid Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik ja Tartu Ülikooli populatsioonigeneetika juhtivteadur Richard Villems.

Väljapaistva avastuse eest anti teaduspreemia Andres Metspalule Eesti geenivaramu asutamise ja eestvedamise ning Eesti genoomiprojekti algatamise eest.

Parimad teadustööd
Möödunud nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest anti välja ka seitse 20 000 euro suurust riigi teaduspreemiat. Preemiad said:

1) täppisteaduste alal teadustöö "Laiendatud geomeetrilised gravitatsiooniteooriad" eest Laur Järv, Manuel Hohmann ja Margus Saal;

2) keemia ja molekulaarbioloogia alal teadustöö "Neuraalse aktiivsusega reguleeritud geeniekspressiooni mehhanismid" eest Tõnis Timmusk;

3) tehnikateaduste alal teadustöö "Süvaoksüdatsiooni tehnoloogiate arendamine kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks: tugevalt saastatud tööstusreovetest mikrosaasteaineteni õhus ja vees" eest; Marina Trapido kollektiivi juht), Niina Dulova, Marina Kritševskaja ja Sergei Preis;

4) arstiteaduse alal teadus-arendustöö "MikroRNA-d kroonilistes immuunsüsteemi haigustes" eest Ana Rebane;

5) geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli "Eluslooduse taksonite kommunikatsiooni uus paradigma: Linne süsteemi täiendus" eest Urmas Kõljalg ja Kessy Abarenkov;

6) sotsiaalteaduste alal tööde tsükli "Piire ületav haridusuuendus tehnoloogiapõhiste teadusuuringute toel" eest Tobias Ley (kollektiivi juht), Mart Laanpere, Kairit Tammets, Terje Väljataga, Katrin Poom-Valickis, Luis Pablo Prieto Santos, Maria Jesus Rodriguez-Triana ja Paul Seitlinger;

7) humanitaarteaduste alal monograafia "In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication across the Baltic Sea" eest Marika Mägi.

Allikas: Novaator.err

Laeb infot...