Tallinna Tehnikaülikool

1. jaanuar 2016 - 31. detsember 2019

ERF

Tegevused: teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste arendamine, SCC tutvustamine T&A keskusena, oskusteabe siirdamine ettevõtlus- ja avalikku sektorisse.

Eesmärk: kompetentsivõimekuse arendamine hüdrodünaamika, väikelaevade disaini ja merelises keskkonnas kasutatavate materjalide valdkondades ning tunnustatud teadus- ja arenduskeskuse positisooni saavutamine.

Tulemus: suurenenud kompetentsivõimekus ja saavutatud teadusloome võimekus.

„Kui 2015. aasta lõpus võis tõdeda, et Väikelaevaehituse kompetentsikeskus (SCC) on loodud, siis selle projekti keskmes on olnud teadmiste kasvatamine ning teadus- ja arendustegevuse edendamine keskuses. SCC alustas pritsmeliistude mõju hindamist laevade meresõiduomadustele, pannes sellega aluse oma uurimis- ja arendussuunale. Esmakordselt uuritakse pritsmeliistude mõju basseinis mudelkatsetega ja virtuaalselt arvutusliku vedelikudünaamika tarkvarade abil. Lainegeneraatori andmekorjega edasiarendatud juhtsüsteem ja disainitüüpide analüüsivahend laiendavad ja hõlbustavad nii arendustegevuse kui –teenuste võimalusi. 

Teadmiste edasikandmiseks ettevõtetesse on SCC projekti raames läbi viinud 13 raalprojekteerimise ja kontrollerite programmeerimise töötuba ja koolituskursust, kuhu on kaasatud ka meretehnika ja väikelaevaehituse eriala üliõpilased. SCC tegemisi ja võimalusi on tutvustatud nii kohalike kui rahvusvaheliste meediaväljaannete kaudu ning korraldatud on tutvustusüritusi ettevõtetele, aga ka laiemale üldsusele. Et olla teadlik, kuhu suundub ja millele keskendub laevaehituse valdkond kogu maailmas, osaletakse Eesti Meretööstuse Liidu kaudu rahvusvaheliste koostööorganisatsioonide EBI ja ICOMIA tegevustes.

SCC jätkab tööd alustatud uurimisteemal, teadmuse loomisel ja edasikandmisel järgnevateks aastateks ettevalmistatud projekti raames.“ – Ingrid Tilts, projektijuht

Laeb infot...