Tallinna Tehnikaülikool

SCC tegevus ja arendamine on korraldatud strateegiaperioodidena

Esimeste aastate suurim väljakutse oli SCC keskmeks oleva unikaalse 60 m pikkuse katsebasseini loomine nii tehnoloogiliselt kui ehituslikult, aga enam kui 30 erinevaid valdkondi esindava tippteadlase ja -spetsialisti teadmiste ja oskuste toel sai see 2015. aasta lõpus valmis. Neisse aastaisse jäi ka vajalike oskustega töötajate leidmine, laborite valmimine ja ettevõtetele vajalike teenuste osutamise algus.

Aastal 2016 alanud etapi olulisim väljakutse oli teadus- ja arendustegevuse alustamine SCC-s. Samal aastal alustasid SCC spetsialistid rakendusliku uurimusega pritsmeliistude mõjust kiirete laevade meresõiduomadustele. Ehituse ja arhitektuuri instituudiga valmistati ette teadusprojekt vedeliku ja konstruktsiooni vastasmõjust, mille uurimine käivitus 2018. aastal vanemteadur Kristjan Tabri juhtimisel, jätkudes veel järgmisel aastal.

2016. aastal alustati ka ettevalmistusi professori kaasamiseks kompetentsikeskusesse ning aprillist 2018 tegutseb keskuses prof. Mihkel Kõrgesaare juhitav uurimisrühm meretehnoloogia ja hüdrodünaamika valdkonnas.

Aastatel 2018-2019 viidi keskuses ERF toel läbi arendusprojekt, mille tulemusena sündis SCC, MEC Insenerilahendused OÜ ja Composite Plus OÜ spetsialistide koostöös Eesti esimene autonoomne veesõiduk NYMO. Projekti käigus töötati välja sobiv platvorm, valmistati katamaraanmudel,  loodi manööverduskatse metoodika ja tehnoloogia ning viidi läbi avaveekatsed. NYMOt esitleti Hamburgis messil, seejärel alustasid tehnikaülikooli teadurid NYMO edasi arendamist nutikate ülesannete täitmiseks, mida omakorda on katsetatud SCC basseinis.

Veebruaris 2019 jõudis keskus tähtsa verstapostini, kui Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitati SCC meretehnoloogia ja hüdrodünaamika taristu Eesti teadustaristu riiklikult tähtsaks objektis, esimese taolisena väljaspool Tallinna ja Tartut.

Kompetentsikeskuses töötavad spetsialistid valmistasid inseneriteaduskonnast vajalikku oskusteavet kaasates ette taristu arendamise projekti koondnimega SCC 2.0, mille elluviimise järel laienevad alates 2023. aastast uute teenuste loomisega ja olemasolevate parendamisega võimalused nii teaduritele kui ettevõtetele edasiseks teadus- ja arendustegevuseks.

Aastaga 2020 algas SCC tegevuse kolmas viieaastane strateegiaperiood. Sellel perioodil on olulisim ettevalmistatud arendustegevuste elluviimine ja nendega seoses püstitatud eesmärkideni jõudmine. Koostöös Meretööstuse Liiduga tuuakse Eestisse värskeid teadmisi kogu maailmast ja tutvustatakse Eesti ettevõtete võimekust.

Aastal 2017 lisati väikelaevaehituse kompetentsikeskus koos Kuressaare kolledžiga paar aastat varem Tallinna Tehnikaülikooliga liitunud mereakadeemia koosseisu. Eelmise aasta lõpus väljendasid SCC arendamise ja tegevusega seotud ettevõtted ja organisatsioonid ootust siduda SCC ülikoolis laevaehituse oskusteavet valdava struktuuriüksusega, mis nüüdseks teoks on saanud. 1. juunist 2021 kuulub väikelaevaehituse kompetentsikeskus ühes Kuressaare kolledžiga Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonda. Lähiaastail eesseisvate ülesannete lahendamisel, eesmärkideni jõudmisel ning edasise arengu kavandamisel on oluline tugev ja usaldusväärne koostöö ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse ja muude organisatsioonidega.

Laeb infot...