Tallinna Tehnikaülikool

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhatajana alustas tööd TalTechi inseneriteaduskonna vanemteadur Kristjan Tabri.

Kompetentsikeskus viib teadustööd praktikasse ja pakub võimalusi rakendusuuringute läbiviimiseks ja innovaatiliste lahenduste läbikatsetamiseks, ilma milleta kaasaegne meretööstus ei ole enam mõeldav. Eesti meretööstuse jaoks tähendab see, et kõiki vajalikke arendusteenuseid ei pea enam hankima välisriikidest.“ – Kristjan Tabri

Väikelaevaehituse kompetentsikeskusega on Kristjan Tabri seotud kompetentsikeskuse loomisest 2011. aastal nii nõukogu liikmena kui ka teadus- ja arendusprojektides kaasalööjana. Keskuses on käimas mitmed projektid, mis tegelevad katsemetoodikate täiendamisega ja meretehnika tulevikutrendidega, nagu näiteks autonoomsed laevad ja virtuaalprojekteerimise tehnikad.

Laeb infot...