Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi meresüsteemide instituudis alustas tööd meteoroloogia professor Aarne Männik.

Sügis tõi TalTechi hulga uusi professoreid. Küsisime kõigilt neli küsimust. Rahvusvahelise taustaga töötajate vastused jätsime rahvusvahelisse keelde usus, et lugejad mõistavad: TalTechis on töötajaid 51 riigist ja 61% teadusartiklitest valmib rahvusvahelises koostöös.

Aarne Männik

Meresüsteemide instituut, meteoroloogia professor

Esimene tööpäev professorina: 01.09.2019.

Tutvusta ennast, palun, viie lausega.

Arvan, et olen üsna mitmekülgne inimene. Vaevalt mul ennast viie lausega defineerida õnnestub. Pean ennast küllaltki konservatiivseks ja traditsioonilisust hindavaks. Samas meeldib mulle väljamurdmine tavapärasest ja ka traditsioonilisust meeldib mulle oma käe järgi ümber mõtestada, mitte tuimalt minevikku kummardada. Kuidas üleüldises voolamises ja muutumises säilitada oma tuum, millal minna kaasa või millal end kandadeni maasse suruda, on minu jaoks olulised küsimused.

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi oma uuele töökohale tood?

Minu varasem töö Riigi Ilmateenistuse juures on mulle andnud hindamatu laiapõhjalise kogemuse teaduse rakenduslike aspektide osas riigisiseselt. Kuid ka ilmateenistuste rahvusvahelised koostöövõrgustikud, milles olen osalenud, on õpetanud väga palju ja loonud väärtuslikke sidemeid. Arvan, et õpingute järgselt ainult akadeemilistes ringkondades toimetades oleks mu nägemisväli poole ahtam. Töökogemus Tartu Ülikoolis on otse üle kantav ja loob ka võrdlusmomendi.

Mida tahad TalTechi tenuuriprofessorina korda saata?

Tahaksin õppeainete ja teadustööga jõuda sellisele tasemele, et meie eriala tudengid oleks otsitud ja konkurentsivõimeline tööjõud suurtes rahvusvahelistes kosmoseorganisatsioonides, nagu ESA ja EUMETSAT ning modelleerimiskeskustes, nagu ECMWF või NCEP. Ka rahvusvaheliste suurfirmade sisenemine meteoroloogilisse modelleerimisse ja satelliidindusse avab uusi perspektiive. Soovin, et meie ülikool oleks meteoroloogiat või okeanograafiat õppida tahtjate hulgas rahvusvaheliselt kaalukas ja et siia tahetaks tulla hariduse kvaliteedi pärast. Seda saab saavutada ainult kannatliku tööga vähehaaval latti kõrgemale ajades, mida plaanin ka teha.

Üks üllatus, mis professorina töötades on olnud?

Professori tööaeg on mul üsna lühike olnud, aga oma üllatuseks sattusin lisaks professoriametile ka instituudis osakonda juhtima. Seda pakkumist ei osanud kusagilt oodata. ■

Aarne Männik

Laeb infot...