Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi Virumaa kolledžis alustas tenuuriprofessorina tööd rakendusliku keemia professor Allan Niidu.

Sügis tõi TalTechi hulga uusi professoreid. Küsisime kõigilt neli küsimust. Rahvusvahelise taustaga töötajate vastused jätsime rahvusvahelisse keelde usus, et lugejad mõistavad: TalTechis on töötajaid 51 riigist ja 61% teadusartiklitest valmib rahvusvahelises koostöös.

Allan Niidu

Virumaa Kolledž, rakendusliku keemia professor
Esimene tööpäev professorina: 01.09.2019.

Tutvusta ennast, palun, viie lausega.

Uudishimulik, järeleandmatu ja paindlik võiksid olla kolm peamist märksõna, millega saaksin end iseloomustada. Uudishimu ajab teadust tegema, järeleandmatus viib edasi tagasilöökidest hoolimata ja paindlikkus võimaldab uue informatsiooni valguses praeguseid teadmisi ümber hinnata. Kõik kolm omadust on kasulikud teaduses ja teadusmahukas innovatsioonis.

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi oma uuele töökohale tood?

Olen kogu karjääri vältel olnud seotud teadusmahukate tegevustega nii ülikoolis kui ka eraettevõtluses. Sealjuures aidanud kaasajastada laborit farmaatsiatööstuses ja välja töötada uusi protsesse põlev­kiviõli tootmises. Rahvusvahelise kogemuse toon kaasa Ameerika Ühendriikidest Northwesterni ülikoolist, kus sai lähemalt tegeletud materjaliteadustega. Seega on mul õnnestunud tegutseda paljuski teaduse ja ettevõtluse piiril eri pooltel ning just seda kogemust tahangi endaga kaasa tuua.

Mida tahad TalTechi tenuuriprofessorina korda saata?

Tahan tuua teaduse Virumaa Kolledžisse. Mitte et seda seal ei oleks, on küll, kuid see on seotud peamiselt põlevkiviga. Meil on Virumaal suurepärase tasemega Põlevkivi Kompetentsikeskus, mis teeb tihedat koostööd kohalike ja üleilmsete ettevõtetega. Kui lisada rahvusvahelise tasemega teadustöö keemiateadustes laiemalt, suudaksime pakkuda ettevõtetele senisest veelgi enam võimalusi koosarenguks.

Üks üllatus, mis professorina töötades on olnud?

Intensiivsus, millega tegevust korraldatakse TalTechis ja eriti just Virumaa Kolledžis, ning see üllatus on olnud väga meeldiv. ■

Allan Niidu

Laeb infot...