Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Mereakadeemia Täiendusõppe keskusel on uus juhataja - Ivar Treffner.

Ivar Treffner

Eesti Mereakadeemia, Täiendusõppe keskuse juhataja

Esimene tööpäev: 01.09.2019.

Tutvusta ennast, palun, viie lausega.

Hindan kõrgelt konkreetsust, otsekohesust ja kokkulepetest kinnipidamist. Tean, et koostöö on edu alus ja inimestega tuleb suhelda. Kindlasti tuleb näha numbrite taga inimest ning pikka vaadet. Ja tööd ei tohi karta!

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi oma uuele töökohale tood?

Olles töötanud nii era- kui ka avalikus sektoris, nii palgatöölise kui ka tööandjana, kodumaistes ettevõtetes ja rahvusvahelistes kontsernides, on mul üsna hea ettekujutus sellest, kuidas võiksid ja peaksid erinevad organisatsioonid toimima. Oskan leida era- ja avaliku sektori soovide ja vajaduste vahel ühisosa ning selle meie üksuse jaoks tulusaks muuta.

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

Põhiline soov on kasvatada ja arendada Täiendusõppe keskust ning muuta see rahvusvaheliseks. See tähendab, et meie turg ei oleks ainult Eesti ega ka mitte Baltimaad, vaid kogu maailm. Esimesed sammud selles suunas on juba ka tehtud. Teise põhilise sihina on õppemetoodikate ja vahendite kaasajastamine, üleminek võimaluste piires e-õppele ning kvaliteedi tagamine.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Tehnikaülikooli vilistlasena ja endise sagedase Mereakadeemia TÕKi koostööpartneri/koolitajana on olnud mind raske rabada. Pigem on meeldivaks üllatuseks soe emotsioon, mis on tekkinud seoses TalTechis tagasi olemisega. Just nagu oleks koju jõudnud.

Ivar Treffner

Laeb infot...