Tallinna Tehnikaülikool

Aasta algusest on TalTechi (tenuuri)professorkond täienenud hulga uute inimestega. Päris uute hulgas on ka vanu tuttavaid, kes nüüdsest tenuuris panustamas. Uurisime lähemalt, kes nad on ja millest mõtlevad.

Fjodor Sergejev on mehaanika ja tööstustehnika instituudis metallide tehnoloogia professor, esimene tööpäev tenuuris: 1. jaanuar 2020. Lisaks sellele on ta alates 18. veebruarist 2020 inseneriteaduskonna dekaan.

Picture of Fjodor Sergejev

Palun tutvustage ennast.

Sündisin ja kogu oma elu olen elanud Tallinnas. Lapsepõlvest saadik on mul olnud unistus saada inseneriks. Raske tööga ja pere toetusega olen oma unistuse täide viinud! Igapäevaselt tunnen vajadust leiutamise, arendamise, innovaatilise mõtlemise ja pideva liikumise järele ning lähen selle tundega kaasa. Olen hea kuulaja, tasakaalukas ja entusiastlik inimene.

Millistest Teie varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Tänapäeva tipptasemel teadus ei saa olla ainult ühe isiku saavutus. Kõikide tegevuste võtmesõna on koostöö. Minu kogemuse järgi on tõesti kasulikud ja edendavad ideed sündinud erialadevahelises koostöös. Oskan ja soosin meeskonnatööd ja ühistegevusi. Tenuuris on kasu minu materjalitehnika ja materjalide purunemismehaanika alastest teadmistest, pikaajalisest õpetamis- ja juhtimiskogemusest.

Ja dekaani ametis?

Olles olnud 2012-2015 Mehaanikateaduskonna ja 2017-2020 Inseneriteaduskonna õppeprodekaan, olen hästi teadlik dekaani kohustustest ja tööelust. Finantside valdkonnas olen saanud kogemusi metallide tehnoloogia õppetooli ja materjalitehnika instituuti juhtides. Nii et minu jaoks on dekaani ametikoht karjääri loomulik jätk. Teadlaselu kogemuste otsene kasu dekaanile avaldub arusaamises teadus- ja arendus tegevusega seotud vajadustest ja probleemidest. Ka sellest on mul olemas nö seest vaade.

Mida tahate tenuuriprofessorina korda saata?

Komposiit- ja plastmaterjalide ajastul arendada metalseid materjale ja nende töötlemiseks vajalikke tehnoloogiaid. Tahan ühelt poolt säilitada metallide tehnoloogia saavutatud kõrget kompetentsitaset, juurutades samaaegselt uusi arengusuundi (mitmeotstarbelised materjalid, „rohelised“ komposiitmaterjalid). Tenuuriprofessorina näen enda selget rolli uurimisrühma konsolideerimisel ja koostöö laienemisel ettevõtlussektoriga nii Eestis kui ka välismaal.

Ning dekaanina?

Maailmatasemel edukaks tehnikaülikooliks ja inseneriteaduskonnaks saamiseks on meil juba praegu kõik vajalikud elemendid (inimesed, teadmised, kogemus) ja eeldused (peaaegu piisav rahaline ressurss). Enda peamise eesmärgina näen kõikide protsesside tõhustamist, kindlustades kõrge kvaliteetkõikides tegevuste valdkondades. Kõrge kvaliteedi kaudu tagame ka efektiivse toimimise ja positiivse tulemuse iga tegevuse osas.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Üllatusena tuli kutse hommikukohvile rektoriga, kohtumine toimus 30. jaanuaril. Rektori kohtumine uute professoritega tekitas positiivseid emotsioone, sain tutvuda teistes valdkondades tenuuris alustavate kolleegidega.

Dekaani tööelu on nii kiire ja intensiivne et enda dekaani ametisse nimetamisest sain teada kolleegilt, kes soovis selle puhul mulle õnne koridoris vastu tulles.

Laeb infot...