Tallinna Tehnikaülikool

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi professor
Esimene tööpäev TalTechis: 1. jaanuar 2019

Fushuan Wen

Palun tutvusta ennast.

Olen elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi energiasüsteemide professor. Minu teadusalasteks huvideks on: 1) energiamajandus ja elektriturg; 2) elektrisüsteemide investeeringud, planeerimine ja tegevuse optimeerimine; 3) nutikad võrgud ja elektrisõidukid; 4) elektrisüsteemi häire töötlemine, rikke diagnoosimine ja süsteemi taastamine. Olen avaldanud 650+ teadusartiklit, sealhulgas 170+ SCI-indeksiga, 460+ EI-indeksiga ja 600+ Scopus-indeksiga artiklit. Olen lõpetanud või on pooleli üle 160 valitsusasutuste ja tööstuse toetusega projekti.

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Viimase 28 aasta jooksul olen andnud loenguid ning osalenud teadus- ja uurimistöös Hiinas Zhejiangi Ülikoolis (professor), Singapuri Riiklikus Ülikoolis (NSTB järeldoktorantuur, teadustöö), Hongkongi Polütehnilises Ülikoolis (teadustöö, külalisabiprofessor), Hongkongi Ülikoolis (abiprofessor teadustöös), Lõuna-Hiina Tehnikaülikoolis (professor), Austraalias New South Walesi ülikoolis (ARC vanemteadur), Austraalias Queenslandi Tehnikaülikoolis (CSIRO ja ARC projektide teadur), Brunei Tehnikaülikoolis (energiasüsteemide professor), Taani Tehnikaülikoolis (energiasüsteemide professor), Singapuris Nanyangi Tehnoloogiaülikoolis (külalisteadur), Austraalias Murdoch Ülikoolis (professor).

Olen toimetaja sellistes väljaannetes nagu IEEE Transactions on Power Systems ja IEEE Power Engineering Letters, elektrisüsteemi ökonoomika teema toimetaja publikatsioonide ja diskussioonide foorumis IET Generation, Transmission and Distribution, kaastoimetaja ajakirjades Journal of Energy Engineering (ASCE) ja Journal of Modern Power Systems and Clean Energy (Springer). Olen ka enam kui 10 ajakirja toimetuse liige.

Lisaks teadmistele, mis on seotud minu haridus- ja teaduspublikatsioonidega, toon kaasa laialdasi kogemusi rahvusvahelistes teaduskoostöödes kõrgelt hinnatud ülikoolide professoritega üle maailma ja rahvusvahelistes ajakirjades avaldatud töödes.

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

Hakkan juhtima projekte energeetikasektoris, -poliitikas, -majanduses, elektriturgudel ja integreeritud energiasüsteemides ning arvukate elektrisõidukite integreerimisel elektrisüsteemi, rakendama kõrgetasemelist rahastamist oma teadmistesse, korraldan doktoriõppes ja magistriõppes õpinguid energiamajanduse, -turgude ja -poliitika teemadel (nt elektriturg, energiapoliitika, ülemaailmne energiakaubandus), kaasama doktorantide ja järeldoktorantide juhendamist elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi teadus- ja arendustegevuses, nõustama poliitikakujundajaid, riigi ja ühiskonna esindajaid energeetikapoliitika ja -eeskirjade valdkonnas, moodustama energiamajanduse kompetentsikeskust elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudis ning panustama riiklike strateegiakavade väljatöötamisse energeetika valdkonnas, samuti avaldama kõrgetasemelisi teadusartikleid rahvusvaheliselt hinnatud ajakirjades.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

TalTechis asuvad õpetamis- ja teadusruumid ning töö- ja teaduskeskkonnad (nt tellitud interneti-teadusuuringute ressursid) on oodatust palju paremad. ■

Laeb infot...