Tallinna Tehnikaülikool

Aasta algusest on TalTechi (tenuuri)professorkond täienenud hulga uute inimestega. Päris uute hulgas on ka vanu tuttavaid, kes nüüdsest tenuuris panustamas. Uurisime lähemalt, kes nad on ja millest mõtlevad.

Jaan Kalda on küberneetika instituudis teoreetilise ja statistilise füüsika professor

Esimene tööpäev tenuuris: 1. jaanuar 2020.

Picture of Jaan Kalda

Palun tutvustage ennast.

Füüsikuks kasvasin tänu õpetajatele ja kolleegidele Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Moskva Füüsika-Tehnika Instituudis, Kurtšatovi Instituudi plasmafüüsika teoreetikute uurimisrühmas ja järeldoktorantuuris Pariisis, École Polytechnique’s. Üheks suuremaks hobiks on olnud olümpiaadifüüsika: alates 1994. aastast olen õpetanud mitmete riikide (Eesti, Soome, Saudi-Araabia ja Brasiilia) rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi võistkondi ja kirjutanud vastavaid õppematerjale. Üks oht, mis varitseb füüsikuid-teoreetikuid ja mida olen üritanud vältida, on uurimisteemade ning uuritavate mudelite irdumine reaalsusest. Viimase aja peamisteks uurimisvaldkondadeks on mul olnud turbulents, statistiline topograafia ja erialadevahelised rakendused, näiteks majandusfüüsika ja geofüüsika. Oma teadustöös püüan järgida Occam’i habemenoa printsiipi – lihtsuses peitub ilu!

Millistest Teie varasema töö- ja teadlaselu kogemustest ja teadmistest tenuuris kasu on?

Teadlase elu on pidev õppimine ja uute kogemuste omandamine: loodan kasutada kõiki varasemaid oskusi, aga areneda tuleb edasi!

Mida tahate tenuuriprofessorina korda saata?

Üheks selgeks ja oluliseks eesmärgiks on TalTechi füüsikateaduste rahvusvahelise nähtavuse kasvatamine.

Üks üllatus, mis uuel positsioonil on olnud?

Ehk on veel vara öelda, aga hetkeseisuga – üllatuste puudumine.

Laeb infot...