Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi professor
Esimene tööpäev TalTechis: 1. jaanuar 2019

Sadok Ben Yahia

Palun tutvusta ennast.

Olen 47aastane ja juhin Tallinna Tehnikaülikooli andmeteaduse töörühma. 2009. aastal omandasin Prantsusmaal Montpellieri ülikoolis habilitatsiooni ja 2001. aastal Tuneesia ülikooli loodusteaduskonnas doktorikraadi.

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Mul on ligi 20 aastat arvutiteaduse ja infosüsteemide õpetamise kogemust. Kaks aastat töötasin abiõppejõuna Tuneesia ülikooli loodusteaduskonnas, seitse aastat abiprofessorina ja neli aastat dotsendina, alates 2013. aastast olin samas teaduskonnas professor. Tuginedes oma juhendamise kogemustele on mul võimalik juhendada doktori- ja magistritöid andmeteaduse aktuaalsetel teemadel: olen juhendanud infotehnoloogia üliõpilastel 30 doktoritööd ja üle 50 magistritöö.

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

Minu teadushuvid keskenduvad peamiselt suurandmete kombineerivatele aspektidele ja nende rakendustele eri valdkondades, nt andmekaeve, e-tervise infosüsteemid, sotsiaalvõrgustikud, teabe koondamine ja levitamine nutikates linnades. Oma töö kaudu TalTechis on mul võimalus tugevdada sidet nii Eesti akadeemiliste ringkondade kui ka tööstuspartneritega.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Olin meeldivalt üllatunud avastades, kui rahvusvaheline keskkond on TalTechis ja kui hästi siin välismaalasi vastu võetakse. Lisaks on tagatud väga huvitav sisseelamisprogramm. Rikkalik mitmekesisus sai minu igapäevaseks märksõnaks. Iga päev on täis uusi ülesandeid ja kohtumisi teadus- ja arenduspartneritega ning üliõpilastega. ■

Laeb infot...