Tallinna Tehnikaülikool

Ärikorralduse instituudi professor
Esimene tööpäev TalTechis: 1. jaanuar 2019

Sefik Istemihan Demirag

Palun tutvusta ennast.

Olen majandusarvestuse professor ja enne Tallinna Tehnikaülikooli töötasin Keele’i Ülikoolis, Hulli Ülikoolis ja Belfasti Ülikoolis Suurbritannias. Enne seda olin aastatel 1988–2000 õppejõud, vanemõppejõud ja seejärel reader Sheffieldi ülikoolis, kus asutasime korporatiivjuhtimise töörühma Briti raamatupidamise ja rahanduse ühingu juures, juhtisin seda rühma üle kümne aasta. Vabal ajal kuulan klassikalist muusikat ja džässi ning hindan rahvusvahelist kööki ja toiduvalmistamist.

Milliseid varasema tööelu kogemusi ja teadmisi ülikooli tood?

Mul on enam kui 35 aastat õpetamis- ja teadustöö kogemust, peamiselt Ühendkuningriigis, kuid olen andnud loenguid ja korraldanud koolitusprogramme ka Saksamaal, Taanis, Hongkongis, Singapuris, Omaanis, Iirimaal, Malaisias ja Türgis. Minu peamine teadusvaldkond on püüda mõista, kuidas ja miks inimesed käituvad nii nagu nad seda teevad era- ja avalikus sektoris ning uurida tulemusjuhtimise ja kontrolldokumentidega seotud juhtimiskäitumist. Peamised teemad minu teadustöödes on vastutus, juhtimine ja hinna-kvaliteedi suhe, mille kaudu püüan mõista ametlike juhtimissüsteemide mõju ja nende ootamatuid tagajärgi reaalses elus. Olen õppinud Suurbritannias ava- ja erasektori partnerlust ning mind kutsuti andma kirjalikke kommentaare Suurbritannia parlamendi alamkojale Carilion Plc hiljutise kokkuvarisemise kohta.

Mida tahad oma uuel töökohal korda saata?

Oma teadustöö ja loengutega TalTechis püüan veelgi tõhustada ülikooli plaani muutuda ülemaailmseks, mitmekesiseks ja kaasavaks õpikeskkonnaks, mis säilitab ja soodustab uuenduslikku ja jätkusuutlikku poliitikat, et arendada oma kultuurilist rikkust ja jätkata pika ajalooga.

Üks üllatus, mis uuel töökohal on olnud?

Üks meeldivaid üllatusi, mida ma TalTechis olen kogenud, on ülikooli kollegiaalsus. Mu kolleegid aitavad ja toetavad mind kohalike reeglite ja tavade tundmaõppimisel ja see muutis esimesed paar nädalat Tallinnas sisseelamist mitte ainult lihtsaks, vaid ka väga meeldivaks ja meeldejäävaks kogemuseks. ■

Laeb infot...