Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskond kutsub kõiki kõrg-, kutse- ja üldhariduskoolide õpetajaid ja õppejõudusid tasuta koolitusele „Vastutustundlik tarbijakäitumine ja ettevõtlus: kuidas tõsta teadlikkust inimkonna mõjust planeedile?“.

Jätkusuutlikkuse koolituse plakat

13. detsembril kell 10.00 – 17.30 toimuv koolitus on suunatud eelkõige ettevõtlusõpetajatele, kuid oodatud on ka kõik teised, kes moel või teisel jätkusuutlikkuse ning vastutuse teemasid oma õppetöös käsitlevad.  

TalTechi ärikorralduse instituudi lektor Eliis Salmi sõnul on kliimamuutuste mõju nähtav ja tuntav, kuid tänaseni ei ole me ühiskonnana teinud piisavaid pingutusi planeedi kestlikuks kasutamiseks. Koolitusel tuleb juttu jätkusuutlikust tarbijakäitumisest ning selle olulisusest, kuid ka jätkusuutlikust ettevõtlusest. Arutletakse vastutustundliku tootmise ja tarbimise vajalikkusest ja võimalustest ning antakse kaasa töövahendid, mida kasutada uue põlvkonna ettevõtjate ja tarbijate õpetamisel. Jätkusuutlikkusest, vastutustundlikust käitumisest ja keskkonnamõjudest saab rääkida pea igas õppeaines lisas Salm, kes on ühtlasi ka üks koolitajatest.

Koolituse läbinu tunneb jätkusuutlikkuse põhimudeleid ja juhiseid, oskab analüüsida tarbijakäitumise rolli jätkusuutlikus arengus, teab ökoloogilise jalajälje komponente, nende mõjutegureid ja vähendamise võimalusi ning oskab kestlikkuse teemasid oma tundidesse integreerida. Iga osaleja saab lisaks teadmistele oma tundides kasutamiseks kaasa ka kaardimängu Kliimakool.

Koolituse teine läbiviija on Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik ja MTÜ Mondo Kliimakooli töötubade läbiviija Kristiina Joon.

Koolitusprogrammi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning see on sihtrühmale tasuta.

REGISTREERUMINE JA LISAINFO
 

Eliis Salm ja Kristiina Joon
Eliis Salm ja Kristiina Joon

Laeb infot...