Tallinna Tehnikaülikool

19. veebruaril  toimub esimest korda TalTechi tehnikaolümpiaad, kõikidele gümnasistidele mõeldud tehnoloogiavõistlus. Uue olümpiaadiga soovib TalTech tõsta õpilaste huvi tehnika- ja insenerierialade vastu, et innustada ja toetada neil aladel andekaid õpilasi ning arendada nende võimeid. 

Tehnikaolümpiaad

Füüsika-, keemia- ja matemaatikahuvilised õpilased on saanud seni võistelda ainevõistlustel, kuid nüüd avaneb võimalus panna end proovile laiemalt, kombineerides kõik loodusteaduste ja tehnikateadmised ühel võistlusel. See on ka hea võimalus neile, kes ei tunne end kõige tugevamalt teoreetiliste ülesannete lahendamisel, kuid on kuldsete kätega meistrid, sest Tehnikaolümpiaadil on teoreetiliste ja praktiliste ülesannete osakaal võrdne.

Tehnikaolümpiaadilt saab õpilane suurepärase pildi, mida kujutab endast teooria sidumine eluliste insenertehniliste probleemidega.

Olümpiaad koosneb kahest osast. Teoreetilise osa lahendamine nõuab põhikooli ja gümnaasiumi reaalainete teadmisi ning tehnilist taiplikkust ja loogilise tuletamise oskust.

Praktiliste ülesannete lahendamine nõuab loovat ja analüütilist mõtlemist ning oskust rakendada põhikooli ja gümnaasiumi füüsika-, matemaatika- ja keemiatundidest omandatud teadmisi sidudes neid reaaleluliste ülesannetega. Praktiliste ülesannete lahendamisel tuleb õpilastel kasutada mõõte- või tööriistu ning uurida ja kirjeldada erinevate tehnoloogiasüsteemide toimivust.

Olümpiaadi viiele edukamale on välja pandud rahalised auhinnad ning kahekümnel edukamal õpilasel, kes on saanud olümpiaadi tulemuseks vähemalt 60%, on võimalus asuda gümnaasiumi lõpetamise järel õppima TalTechi mis tahes erialale (v.a arhitektuuriõpe) väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi.

Olümpiaadi korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli eksami- ja olümpiaadikool ning inseneriteaduskond.

Täpsem info taltech.ee/tehnikaolumpiaad

Laeb infot...