Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Standardimis- ja akrediteerimiskeskusse loodi komitee EVS/TK 80  Vesinikutehnoloogiad, mille esimeheks valiti Tallinna Tehnikaülikooli professor Allan Niidu.

Allan Niidu

Tehniline komitee on ekspertide kogu, kes on huvitatud vastava ala, antud juhul siis vesinikutehnoloogiaalaste standardite loomises osalemises. Komitee ülesandeks on nii standardimisvajaduse selgitamine, standardite koostamine ja nende ajakohasena hoidmine ning rahvusvahelises ja Euroopa standardimises osalemine.

„Vesinikutehnoloogiate puhul käib Euroopas ja maailmas regulatsioonide väljatöötamine juba mitmeid aastaid, kuid Eesti pole veel sellesse panustanud,“ selgitas EVS/TK 80 esimees Allan Niidu. „Nüüd see võimalus loodi.“

Komitee asub tegutsema nn kodutöö ja koosolekute vormis. Tehniline töö ja dokumentide mustandid tehakse iseseisvalt, koosolekutel lihvitakse seisukohti ja otsustatakse lõplik regulatsiooni tekst. EVS/TK 80 esimene ülesanne on ülevaate saamine üleilmsetest vesinikku puudutavatest standarditest, mis on juba kehtestatud või alles teel sinna. „Samuti saame nüüd saata Eesti esindaja Euroopa ja rahvusvahelise standardiameti vastavatesse komiteedesse,“ selgitas Niidu. 

Lätis, Leedus ja Soomes otseselt vesinikustandardeid käsitlevat tehnilist komiteed praegu pole, küll osaleb Soome vesiniku ja teiste gaaside analüüsi puudutavate standardite väljatöötamises.

Laeb infot...