Tallinna Tehnikaülikool

Meie hulgast on lahkunud maailma keemiateaduse suurkuju, Kanada Queensi Ülikooli emeriitprofessor ja Tallinna Tehnikaülikooli audoktor Victor Sniećkus.

Victor Sniećkus sündis Kaunases 1. augustil 1937. aastal. Tema ema, Pauline Sniećkus, neiupõlvenimega Sinberg oli kooliõpetaja algkoolis Saue lähedal, seejärel õppis veterinaariat Tartu Ülikoolis ning temast sai hiljem Leedu veterinaaria ja bakterioloogia arendaja ja professor.

Pärast sõda emigreerus Snieckuste pere Kanadasse, kus Victor sai B.Sc. kraadi Alberta ülikoolist, M.Sc. kraadi California ülikoolist Berkeleyst ja Ph.D. kraadi Oregonist. 1966. aastast oli ta professor Waterloo ülikoolis, Kanadas ja 1992. aastast orgaanilise keemia professor Queens’i ülikoolis, Kingstonis, Kanadas, kus temast sai väljapaistev teadlane orgaanilise keemia alal. Tema poolt avastatud nn Sniećkuse reaktsioon, mis leiab siiani laialdast kasutamist ravimi- ja peenkeemia tööstuses, aitas kaasa ravitööstuse tehnoloogilisele innovatsioonile. Tema teaduslik panus on väga mahukas ja mõjukas. Ta oli paljude ajakirjade toimetuskolleegiumi liige, osales aktiivselt teaduslikes komiteedes ja nõukogudes.

Üheks tema missiooniks oli pärast Balti riikide taasiseseisvumist nende teadlaste integreerimine maailma teaduskogukonda. Seepärast organiseerisid USA ning Kanada keemikud Victor Sniećkuse juhtimisel BOS rahvusvaheliste keemiakonverentsidele sarja, mis toimusid iga kahe aasta tagant Balti riikide pealinnades Vilniuses, Riias ja Tallinnas ja kus saavad kokku akadeemilised keemiateadlased ja tööstuskeemikud. Ei ole imestada, et Victor Sniećkuse kõrge autoriteet keemiateadlaste kogukonnas – teda hindasid ja tunnustasid kõik keemiateaduse suurkujud ning Nobeli keemiapreemiate laureaadid – võimaldas tal alati kaasata maailma kõige prestiižikamad lektorid. Meie keemikutele avas see algul akna, aga hiljem ka kõik uksed laia maailma.

Olles üks maailma keemiateaduse tippe, kuulus Victor Sniećkus ka laiemalt vaimse kultuuri kandjate-gigantide hulka. Vaba suhtlus eesti, leedu, saksa, prantsuse ja inglise keeles avas temale keemia kõrval uksed eri rahvaste kultuurile. Ta oli tunnustatud muusikakriitik. Nii ei ilmunud tema artiklid ainult keemiaajakirjades, vaid ka muusikaajakirjades. Ka BOS-konverentside motoks oli lisaks teadusesaavutustele  ka meie rahvaste kultuuri tutvustamine maailmale.

Tallinna Tehnikaülikooli ja kogu Eesti keemikud jäävad mäletama Victor Sniećkust kui väljapaistvat teadlast, suurepärast inimest ja ustavat sõpra.

Margus Lopp
Keemia ja biotehnoloogia instituudi professor

Laeb infot...