Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli peamaja 4. korpuse teisele korrusele, polümeeride ja tekstiilitehnoloogia laborisse paigaldati hiljuti 1500 kg kaaluv polümeeride tehnoloogia pilootseade. Seade on nii suur, et laborisse sai selle viia ainult läbi akna.

Aldur Parts ehituse ja arhitktuuri instituudist konsulteeris seadme paigaldamist kandekonstruktsioonide osas. Kinnisvaraosakonna ehitustalituse ülesandeks jäi akna ning laevalgustuse eemaldamine ja tagasipanek.

Aga isegi kõiki neid eeltöid tehes oli seadme sisse mahtumine sentimeetrite küsimus.

Professor Andres Krumme kinnitusel on tehnikaülikooli polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor pikisilmi oodanud seadet, mis võimaldaks nö. katseklaasis saadud teadustöö tulemusi katsetada pooltööstuslikus pilootskaalas. „See seade võimaldab polümeeride segude valmistamist ja ka polümeeride sünteesi või keemilist modifitseerimist koos kontrollitud mehaanilise ja termilise mõjutamisega,“ sõnas Krumme.

Kui seade viimaks ülikooli saabus, osutus see algselt kavandatust pikemaks ja raskemaks, seega oli ainsaks võimaluseks see akna kaudu laborisse tõsta. Tehnikaülikooli kinnisvaraosakonna ja osava Upitaja masinaga saigi seade õnnelikult tuppa ja ülikooli teadlased saavad hakata pilootskaalas katsetama tselluloosist bioplasti tootmist, mis võiks asendada naftakeemia põhiseid tarbeplaste; aga leiaks rakendust ka nt suurema lisandväärtusega autotööstuses.

„Uue seadmega saab valmistada ka biopõhiseid komposiite erinevast Eestis leiduvast lignotselluloossest toormest ja jätkata uuel tasemel rakendusuuringuid põlevkivituha kasutamiseks plasti täiteainena. Seega on tööpõld lai ja koostöö Eesti ettevõtetega mitmekesine,“ lubab Krumme

Tehnikaülikooli polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labori tselluloosikeemia teadustööd ja uue seadme soetamist on toetanud  Eesti Teadusagentuur läbi ResTA programmi (RESTA 10). Seadme kolimist ja paigaldamist on toetanud tehnikaülikooli kommertsialiseerimisgrant.

Laeb infot...