Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi Akadeemia tee ühiselamu on Eestis esimene liginullenergiahooneks renoveeritud korterelamu, mis on mõeldud erinevate energiatõhusust tõstvate tehnoloogiate katsetamiseks. Vaata videost, kuidas sai nõukogudeaegsest paneelmajast liginullenergiahoone.

Maja on algselt ehitatud aastal 1986 ning aastaks 2016 oli maja väga halvas seisukorras. 2016. aastal oli TalTechis käimas uurimisprojekt More Connect, mille jaoks oli vaja pilootprojekti, mis võimaldaks realiseerida väljatöötatud liginullenergia lahendusi. TalTech otsustas väljakutse vastu võtta ning halvas seisukorras vana üliõpilaselamu taastada liginullenergia nõuete järgi kaasaegseks hooneks.

2016. – 2017. aastal renoveerimistööde käigus vähendati uudsete tehases toodetud fassaadielementide abil seinte soojusläbivust u 10x, akende puhul u 2x. Ühe trepikoja korterite fassaadielementidesse peideti ära ventilatsioonitorustikud, mis on ühendatud katusel paikneva soojustagastusega ventilatsiooniseadmega. Renoveeritud majas on päikesepatareid elektri ning päikesekollektorid sooja vee tootmiseks, millega saab umbes üheksa kuud aastas vett soojendada. Majas tagastatakse soojust ka kraanikausside ning dušinurkade reoveest.

Laeb infot...