Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledži Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskuse ViDRIK arendusinsenerid koostavad ettevõtetele digitaliseerimise teekaardi, mille tegemiseks saab taotleda toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS).

VK_digiteekaart

„ViDRIKul arendusinseneridel on kogemused ja teadmised analüüsida ettevõtete digitaliseerimise hetkeseisu ja pakkuda välja kaasaegseid lahendusi ettevõtete digitaliseerimiseks. ViDRIKus töötavad arendusinsenerid, kes omavad digitaliseerimise praktilisi kogemusi erinevatest tööstusettevõtetest,“ märkis keskuse juhataja Heiko Põdersalu.

Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimise teekaart sisaldab ka järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks. Digitaliseerimise käigus saab ettevõte võtta kasutusele digitaalsetel tehnoloogiatel põhinevad rakendused, milleks on robootika, tööstuslik asjade internet, suurandmete analüüs ja töötlus, digitaalsed kaksikud jms.

Digitaliseerimise teekaardi koostamiseks on ettevõtetel võimalik taotleda toetust EASist. Valminud digitaliseerimise teekaardi alusel saab taotleda teekaardis välja toodud tegevuste elluviimiseks toetust teistest toetusmeetmetest.

Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskus ViDRIK loodi kevadel 2021 TalTech Virumaa kolledži üksusena. Keskuse eesmärk on luua koostöös ettevõtetega vajalikke tänapäevaseid efektiivseid ja säästlikke lahendusi tehnika- ja IT-valdkonnas. Ettevõtetele pakutavad teenused on leitavad ViDRIKu kodulehelt https://vidrik.taltech.ee/teenused/.

Lisainfo: Heiko Põdersalu, heiko.podersalu@taltech.ee, tel 337 3067

Laeb infot...