Tallinna Tehnikaülikool

Viktor Beldjajev sai magistrikraadi TalTechi elektriajamite ja jõuelektroonika erialal (2009) ja doktorikraadi TalTechi Energia ja geotehnika doktorikoolis jõuelektroonika erialal (2013). Aastast 2010 on ta töötanud ABB AS tootearenduse osakonnas ning tegelenud uue põlvkonna sagedusmuundurite tarkvara arendamisega.

Viktor Beldjajev

Miks Sa omal ajal just seda eriala õppima läksid?

Elektriajamite ja jõuelektroonika eriala valik tol hetkel (aasta 2004) tulenes isiklikust huvist füüsika ja loodusteaduste vastu, elekter oli osa sellest huvist. Oluliseks argumendiks tol hetkel oli ka asjaolu, et selle valdkonna eksperdid on tööjõuturul väga nõutud.

Miks peaks õppima elektroenergeetikat ja mehhatroonikat?

Võin kindlalt öelda, et selle valdkonna eksperdid on nõutud tööjõuturul nii Eestis kui ka mujal maailmas, praegu on ekspertide nappust väga tunda. Mulle tundus see eriala alguses spetsialiseerumiseks suhteliselt kitsana, kuid õpingute edenedes tuli välja, et omandatud oskused ja teadmised on kasutatavad paljudes valdkondades. Läksin selle eriala pealt tarkvaraarendusse, kuid tean kolleege, kellest said tootmisjuhid, ettevõtte arendusjuhid, oma ettevõtte asutajad. Ülikoolis veendusin, et palju olulisemal kohal on inimese võime ja siiras soov õppida ja areneda ning anda oma panus maailmale ja ühiskonnale.

Millist kasu inimesed iga päev selle ala spetsidelt saavad?

Nagu mainisin, võivad selle eriala spetsialistid töötada eri aladel. Elektrivaldkonna õppimine õpetas mind keskenduma probleemidele, neid sügavuti läbi uurima ning töötama välja lahendus. Samuti õpetas see nägema laiemat pilti erinevatest süsteemidest ning selle erinevatest osadest. Näiteks töötavad selle eriala spetsialistid selle kallal, et meil oleks elekter ja sellega varustuse kindlus, tootmise efektiivsemaks muutmisega juurutatakse uusi automaatikalahendusi ja kaasaegseid tootmisprotsesse. Ise olen kogenud, et tugev tehnilise hariduse baas on suureks abiks kasvamisel juhtivatele positsioonidele. 

Üks fun fact, mida Sa enne ülikoolis õppimist ei teadnud?

Üks kindlasti fun’imaid etappe minu tudengielus oli välisaasta Saksamaa ülikoolis, kus õppis koos minuga inimesi praktiliselt igast riigist siin maailmas. Lisaks tugevale tehnilisele õppele, mida Saksamaa ülikool pakkus, õppisin tundma erinevaid kultuure ja kombeid ning erinevate kultuuride töötamise viise. See on andnud mulle väga suure tõuke elus edasi. Olles lõpetanud keskkooli, ei teadnud ma sellisest maailmast ega elust suht miskit. Julgustan seega kõiki tudengeid kasutama võimalust õppida välisülikoolis.

Millistest allikatest saame energiat aastal 2050? Kas juhtmevaba elektrivarustus on võimalik? Kuidas ehitada drooni, mis kannaks inimest? Kui jälgid huviga uudiseid lausa uskumatutena tunduvatest nutilahendustest, siis võib elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala olla sinu jaoks õige valik. Loe rohkem: www.taltech.ee/elektroenergeetika

Laeb infot...