Tallinna Tehnikaülikool

Oktoobri teisel nädalal jagas Virumaa kolledži kümneliikmeline delegatsioon Valgevene Polotski Riiklikus Ülikoolis oma pikaajalist kogemust e-õppe rakendamisel õppetöös ning erinevate IT-tehnoloogiate juurutamisel keemiatehnoloogia ning masinaehituse õppekavades.

Kohtumise eesmärk oli tutvustada Tallinna Tehnikaülikooli TelTechDigitali projekti, keskendudes digitehnoloogiate kasutamisele õppetöös. Kolledži direktor Mare Roosileht rääkis ülikooli, eriti kolledži üldistest suundumistest ja eesmärkidest e-õppe rakendamisel, sh e-kursuste ning e-toega kursuste olulisusest ning nendega seotud väljakutsetest.

Telemaatika ja arukate süsteemide programmijuht Žanna Gratšjova koos kolledži haridustehnoloogi Valeria Juštšenkoga tutvustasid Moodle’i kasutamise lisandväärtuseid kursuste läbiviimisel. Huvi Virumaa kolledži kogemuste vastu oli äärmiselt suur ja seminaridel osalesid nii ülikooli juhtkond, akadeemilised töötajad kui ka tugipersonal. Küsimusi oli palju ning arutelu elav. Teema oli aktuaalne ning kõnetas Valgevene kolleege, hajutas hirme ja tekitas lisaküsimusi.

„Polotski Riiklik Ülikool liigub e-toega kursuste arendamise poole, kuid see protsess tundub nii juhtkonna kui ka töötajate poolt vaadatuna keeruline ja vaevarikas. Julgustasime neid seda teekonda tempokamalt ette võtma, et tõsta hariduse kvaliteeti ning pakkuda tudengitele kaasaegsemaid õppimisvõimalusi,“ märkis Roosileht.

Valdkondlikud seminarid viidi läbi keemiatehnoloogia-, rakendusmehaanika, automaatika ja infotehnoloogia töörühmades, kus tehti kokkuvõtteid projekti perioodil loodud õppematerjalidest ja -vahenditest. Järgmise sammuna on plaanis osalemine konverentsidel ning välja anda ühiseid artikleid erialaajakirjades ja töötada välja õppematerjale. Visiidi jooksul külastati ka keemiaettevõtet NAFTAN ning jagati kogemusi ülikoolide ja ettevõtete koostööst.

Polotski Riikliku Ülikooliga on sõlmitud ERASMUS+ leping õppejõudude vahetuseks ning plaanis on taotleda toetust ka tudengite mobiilsuseks. Kohtumisel lepiti kokku ka interdistsiplinaarsete üliõpilasrühmade vahetuses.

Visiit toimus Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest rahastatava õppekavaarendusprojekti „Uute tehnoloogiate, sh IKT rakendamine õppekavaarenduses Valgevenes“ raames.

Lisainfo: Mare Roosileht
TalTechi Virumaa kolledži direktor
mare.roosileht@taltech.ee
tel 520 1853

Laeb infot...