Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledžis toimus 15. jaanuaril IV eesti keele õpetajate seminar. Need koolituspäevad on väga populaarsed, seekord osales üle 30 õpetaja. Osalejate tagasisidet oli südantsoojendav lugeda – esinejate pädevust hinnati kõrgelt, kiideti õppepäeva korraldust, teemavalikut, mugavat asukohta, maitsvaid energiapause.

Teachers talking

Kaire Viil, Virumaa Kolledži eesti keele lektor

Internetis on palju väga kasulikke tasuta keeleressursse ning Eesti Keele instituudi keeleteadlane Kairi Tamuri juhendas praktilist keeleressursside kasutamise töötuba. Igaüks on harjunud kasutama interneti õigekeelsussõnaraamatut, kuid lektor näitas ka eestikeelset kõnesünteesi, terminite ning isikunimede andmebaase, tekstide keeletaseme määramise vahendeid, eesti keele õppemängude keskkondi ning palju muud põnevat.

Ligi 80% õppijatest on visuaalse mäluga, järelikult peaks õppematerjal olema läbimõeldult kujundatud. Kolledži eesti keele lektor Ingrid Prees õpetas kasutama tasuta veebipõhist kujunduskeskkonda Canva. Õpiti kiiresti ja lihtsa vaevaga looma e-raamatut, lisama sinna pilte, videoid, eri taustu. Igaüks veendus, et ta on veebidisainer, ning koolitusel proovitud Canva keskkonda hakatakse oma õpilastega kindlasti kasutama.

Digimaailm on tore, kuid silmast silma suhtlemine on privileeg. Meie inglise keele lektor Elo Raketski tutvustas toredaid, mängulisi suhtlusoskust arendavaid töövõtteid. Kes meist ei armastaks teatrit ja nalja? Seda kõike sai teha eesti keele lektori Valentina Limonova käe all. Psühhodraama ja improteatri võtteid saab kasutada iga vanuseastme keeletunnis ning need keeleõppemeetodid tekitavad alati elevust, õpitakse uusi väljendeid ja liikumine on tunnis ainult teretulnud.

Iga keeleõpetaja postkasti tulevad ajakirjad. Kui need on läbi loetud, saab trükiste vanapaberisse minekut edasi lükata neid keeletunnis kasutades. Allakirjutanu töötoas prooviti läbi kuraditosin ajakirja kasutamise võtet alates esikaane analüüsist kuni süvalugemise harjutusteni.

Eesti keele õpetajate koolitusseminari „Keeleõpetaja motivatsioonipakett“ toetas Haridus- ja Teadusministeerium. ■

Laeb infot...