Tallinna Tehnikaülikool

Kolledži lõpetavad rakenduskõrghariduse õppekava üliõpilased ning kütuste keemia ja tehnoloogia magistrid.

Lõpetajad saavad TalTech diplomi ja õiguse jätkata õpinguid TalTechis või mistahes teise ülikooli magistri- või doktoriõppes. Kolledži on seni lõpetanud 991 inimest, toimuval lõpuaktusel antakse välja 1000. diplom Virumaa kolledži lõpetajale. TalTech Virumaa kolledžis 17. juunil kell 16 algav lõpuaktus toimub digitaalselt ja diplomid antakse üle kontaktivabalt.

„1000. lõpetaja on ilus kingitus sügisel 20 aastaseks saavale kolledžile. Tunnustan üliõpilasi ja nende juhendajaid, kes vaatamata eriolukorra tingimustele, suutsid jõuda lõputöö eduka kaitsmiseni. Selle aasta rakenduslike tööde tase oli väga kõrge, mida näitavad nii hinded kui ka kaitsmiskomisjoni liikmete tunnustav hinnang. Oleme uhked oma vilistlaste üle, kes on tööjõuturul oodatud ning konkurentsivõimelised ka kõige suuremate kriiside ajal,“ ütles kolledži direktor Mare Roosileht.

Lõpuaktusel võtavad sõna kolledži direktor Mare Roosileht, õppedirektor Anu Piirimaa ja tehnikaülikooli inseneriteaduskonna dekaan Fjodor Sergejev. Oma tervitussõnad saadavad lõpetajatele Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Mart Proos ja Viru Keemia Grupi personaliosakonna juhataja Tea Allikmäe. Diplomite üleandmine toimub kontaktivabalt kolledži maja ees. Lõpetamine kantakse üle kolledži Youtube kanalil.  

Laeb infot...