Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledž Kohtla-Järvel hakkab tänavu esmakordselt pakkuma magistritasemel IT-õpet ning täiendab kõiki olemasolevaid rakendusõppekavasid.

Kohtla-Järvel hakkab toimuma õppetöö Äriinfotehnoloogia õppekava spetsialiseerumisel Andmeanalüüs ja arukad süsteemid, kus keskendutakse arukatele süsteemidele ettevõttes, masinõppele ning suurandmete analüüsile.                                                                                                

„Järgime õppekavu koostades ja uuendades kiirelt muutuvat nõudlust tööjõuturul. Väärtusliku sisendi selleks oleme saanud ka töötusettevõtete tippjuhtide hulgas läbi viidud uuringust,“ kommenteeris TalTech Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.

Möödunud aasta lõpus viis Virumaa kolledž läbi suunitletud uuringu tööstus- ja energeetikaettevõtete juhtide hulgas. „Ligi paarikümnelt, peamiselt Ida-Virumaal tegutseva ettevõtte juhilt laekunud vastused annavad kolledži senisele tegevusele olulist tagasisidet ning võimaldavad planeerida õppekavu vastavalt muutuvatele nõudmistele,“ selgitas Roosileht.

Uuringu tulemuste kohaselt vajatakse küsitletud ettevõtetes kõige rohkem IKT spetsialiste ning IKT juhte. 43,8 % vastanutest hindas Virumaa kolledži vilistlaste erialaseid oskusi ja teadmisi kõrgeks ning on valmis neile maksma keskmisest kõrgemat töötasu. 87,5 % vastanutest on valmis võtma Virumaa kolledži tudengeid praktikale. Täpselt sama paljud vastajad pidasid regionaalseid kolledžeid vajalikuks.

Virumaa kolledžis saab õppida kolmel rakenduskõrgharidusõppe erialal päeva- ja sessioonõppes ning kahel magistriõppe erialal. Kolledži erialadega saab tutvuda SIIN. Vastuvõtt kõikidele erialadele on Tallinna Tehnikaülikoolis juba alanud.

Laeb infot...