Tallinna Tehnikaülikool

2020. aasta lõpuks valmib Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži õppejõududel keemiatehnoloogia terminikogumik 15 tekstiga ning keemiaterminite andmebaasi lisatakse ligi 50 uut terminit.

VK_48703901821_df2b64a67c_k_476x317

Virumaa kolledž täiendab koostöös keemiaettevõtete spetsialistidega keemiaterminite andmebaasi,  et arendada ülikooli rakenduskõrghariduse ja magistriõppe keemiatehnoloogia eriala üliõpilaste oskuskeelt. Keemiaterminoloogia- ja erialakeele õppe kogumik hakkab olema digitaalne, kuid seda on soovi korral võimalik ka välja trükkida. Terminoloogiaõppe kogumiku terminid lisatakse Ekilexi keemiaterminite andmebaasi. Praegu on andmebaasis 1362 eestikeelset keemiaterminit. Valminud materjali, terminite õppimise ja arendamise metoodikavõtteid tutvustatakse jaanuaris 2021 Virumaa kolledžis toimuval terminoloogia ja erialakeele õpetamise seminaril.

"Kolledžis on erialakeele ja eestikeelse terminoloogia arendamine väga oluline. Koostööoskus ning hea eneseväljendus on inimeste võtmepädevused ning eesti keele ja keemiatehnoloogia õppejõud on kolledžis alati teineteist arendavat koostööd teinud. Iga keele oskus on kasulik, kuid Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja lõpetajad peavad hästi tundma oma eriala eestikeelset terminoloogiat ning olema valmis oskuskeelt arendama,“ lisas kolledži humanitaarainete töörühma juht Kaire Viil.

Kolledži keemiaterminoloogia arendamise projekti toetab Eesti Keele Instituut. Lisaks Virumaa kolledži projektile toetab instituut Eesti erinevate valdkondade terminikomisjonide tööd ning terminoloogiaõpet ja populariseerimist.

Kolledž korraldas 2020. aasta veebruaris Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel eestikeelse terminoloogia konverentsi, kus anti ülevaade uuematest eestikeelsetest terminiandmebaasidest ning jagati kogemusi eriala oskussõnavara arendamisel.

Virumaa kolledžis on Kohtla-Järvel asuv regionaalne akadeemiline õppeasutus, kus saab õppida päeva- ja sessioonõppes kolmel rakenduskõrgharidusõppe ning kahel magistriõppe insener-tehnilistel erialadel.

Lisainfo: Kaire Viil, humanitaarainete töörühma juht, 510 1083, kaire.viil@taltech.ee

Foto: TalTech Virumaa kolledž

Laeb infot...