Tallinna Tehnikaülikool

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus on jätkuvalt olulised teemad nii maailmas, riigis kui ka maakonnas, ja kindlasti on nende teemadega suuremal või vähemal määral seotud ka haridus. Virumaa kolledž töötab täna selle nimel, et noored oleksid julged, aktiivsed ja ettevõtlikud. Nende edu aluseks saab olla väärt haridus – tugevad teadmised ja oskused, praktilised kogemused, positiivsed hoiakud ning väärtushinnangud.

Raili Kuusik, kolledži ettevõtlusjuht

Ettevõtlik on see, kes on hakkaja, algatusvõimeline (eriti majanduse, äri alal) ja teotahteline. Ettevõtlikkust ei saa inimestesse süstida ja siis kohest mõju loota, kuid ettevõtlikkust kui olulist isikuomadust saab samm-sammult selgitada, kasvatada, arendada. Häid näiteid jagub.

Ettevõtlikkuse kasvatamist ja arendamist alustame väikestest lastest. Virumaa Kolledž on aastaid tegelenud teaduslaagrite ja mitmesuguste klubide tutvustamise ja korraldamisega ning töötubade registreerimisnimekirjad täituvad mitte päevade, vaid lausa tundidega. See kinnitab, et huvi midagi uut õppida ja kaasa teha on olemas. Üheskoos erinevate katsete ja testide tegemine avab paljudel juhtudel lapsevanemate silmad-kõrvad ja nad märkavad, et nende käes on võimalus kasvatada oma järeltulijad ettevõtlikeks ja hakkajateks. See tähendab suunamist reaalainete ja tehnikavaldkonna juurde, laste-noorte ringides osalemise toetamist ning erinevate võimaluste proovimist.

Heaks näiteks on kolledži koostöö maakonna keskkoolide ja gümnaasiumitega.

Kolledži prototüüpimisprogrammi kaudu on juba aastaid juhendatud mitmeid noorte algatusi ja praktilisi töid. Kaks meeskonda said 2018. aastal ka tunnustatud.

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 12. klassi õpilaste Martin Roosileht ja Rainer Lassi praktiline töö „Aardelaegas“ saavutas õpilasleiutajate riiklikul konkursil oma vanuserühmas III koha. Leiutise eesmärgiks on aktiivõppemängu metoodika rakendamine õppetöö põnevamaks muutmisel. Konstrueeritud aardelaegas võimaldab muuta igapäevase õppetöö huvitavamaks ja lõbusamaks, tõsta õpilaste liikumisaktiivsust ja arendada meeskonnatöö oskust.

Rando Otti ja Art Roland Toluk, meeskonnanimega Shelp (tuleneb sõnapaarist „student help“) Junior, pakkusid välja idee konstrueerida tööriist, mis sisaldab kõiki matemaatika tunnis vajalikke vahendeid: mõõdulint, sirkel, mall, harilik pliiats, kustukumm jne. Leiutise eesmärk oli komplekteerida õpilase pinal kokku üheks multifunktsionaalseks tööriistaks. Osalemine Mectory Startup konkursi finaalis tõi noormeestele eripreemia, millega kaasnes võimalus lihvida oma leiutist koos Ajujahi meeskonnaga 2019. aasta kevadel.

Ettevõtlusprogrammis Starter@Virumaa osales sügissemestril kokku 14 meeskonda ja ligi 60 (üli)õpilast. Lisaks teadmistele said kõik noored õppida eneseväljendusoskust ja proovida esinemist tundmatule auditooriumile. Ettevõtjatele oma meeskonna idee presenteerimine inglise keeles oli tõsine väljakutse! ■

Laeb infot...