Tallinna Tehnikaülikool

Gümnaasiumilõpetajate arv väheneb, pandeemia ja reaalainete õpetajate puudus on jätnud jälje õpilaste matemaatika-, keemia- ja füüsikateadmistesse. Põlevkivitööstuse ümber toimuv negatiivne kommunikatsioon on sisendanud noortes arusaama, et töötamisel Ida-Virumaal ei ole perspektiivi. Kuidas sellises olukorras „meelitada“ noori õppima Ida-Virumaale Kohtla-Järvele?

Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži direktor

Virumaa kolledž on teinud üle 15 aasta koostööd eelkõige Ida-Virumaa, kuid ka paljude teiste Eesti koolidega. Kõikidele haridusastmetele pakutakse tehnikavaldkonna töötubasid, klubisid ja laagreid. 2020. aastast keskendutakse aga gümnaasiumi ja kutsekooli õppuritele, pakkudes kursuseid nii kohapeal kui ka e-õppena, nii tervele klassile kui ka individuaalselt. Kursused on koostatud mahus, mis võimaldab neid arvestada gümnaasiumi riikliku õppekava täitmisel ning lõpetamisel saavad õppurid Tallinna Tehnikaülikooli tunnistuse. Läbitud kursuseid on võimalik üle kanda vabaainena ükskõik millises Eesti ülikoolis.

Kõrghariduse lõimimine kutse- ja gümnaasiumihariduse ning huviharidusega, sh tööandjate kaasamine, on võtmeküsimus terve Eesti jaoks. On ju lõimingu eesmärk seostada eraldi õpetatavaid teadmisi ja oskusi, asetada need reaalse elu konteksti ning siduda tervikuks.

Triin Ploompuu on oma arvamusloos „Tehnikavaldkonna kutseõpe vajab muutusi“ (ERR, 02.08.2022) väga teraselt märkinud: „Targa ühiskonna edendamine sõltub paljuski haridussüsteemist, sest tark tööstus vajab teaduse, tehnoloogia, tehnika ja matemaatika sidusust. Kutseõppeasutustel on äärmiselt oluline roll riigi majanduse toetamisel, kuid ta on jäetud sellegipoolest tähelepanuta ja kutsehariduse omandanud inimesed on asetatud kehvemale positsioonile võrreldes kõrghariduse lõpetanutega.“ Ühe lahendusena pakub ta siduda tehnikavaldkonna kutseõppe erialad kõrgharidusega, et optimeerida õpiteed ning muuta kutseõpe atraktiivsemaks. Virumaa kolledž teeb koostööd Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, osaledes IT-Akadeemia kutsehariduse pilootprogrammi elluviimisel. Kahel erialal, Tarkvaraarendaja ja IT-süsteemide spetsialist, osalevad meie õppejõud, ning alates 2023. aastast kolledžisse õppima tulijatel arvestatakse VÕTAga õppeaineid kuni 18 EAP mahus.

Sel sügisel on Virumaa kolledžil plaanis koos ettevõtetega külastada kõiki Eesti kutsekoole ja gümnaasiumeid, et tutvustada insenerierialasid ning tulevikuväljavaateid. Ettevõtted on suunanud pilgu Virumaa kolledži tudengitele: Viru Keemia Grupp annab välja stipendiumeid kuld- ja hõbemedaliga sisseastujatele; Eesti Energia pakub lisaks stipendiumidele sadu praktikakohti tulevastele inseneridele; ettevõtted on valmis lõpetajatele maksma konkurentsivõimelist töötasu ning pakkuma kiireid karjäärivõimalusi.

Kolledži motivatsioonipakett sisseastujatele:

Viru Keemia Grupi ja kolledži stipendiumid medalistidele 100–150 € kuus.

Tasuta ühikakoht või sportimisvõimalus Wiru Spordikeskuses kahele parimale sisseastujale igal erialal.

Tasustatud praktikakoht ettevõtetes.

Kolledži aktiivsusstipendium.

Kolledži kursuste läbimine gümnaasiumis arvestatakse kohustusliku, valik- või vabaõppena.

E-kursuse „TalTech Virumaa – haridus, mis töötab“ läbimine annab sisseastumisvestlusel 2,5 punkti.

Kõik maakonna medalistid, reaalainete olümpiaadidel või maakondlikul uurimustööde konkursil ära märgitud või kolledži inseneeria või digisüsteemide mooduli läbinud gümnaasiumiõpilased saavad sisseastumisvestlusel 10 punkti.

Laeb infot...