Tallinna Tehnikaülikool

Augustis osalesid Norra Tehnikaülikooli (NTNU), Aalto ülikooli ja TalTechi doktorandid DIGIMAN projekti suvekoolis, kus katsetati ja tagasisidestati uudset digitaalse tootmise ühiskursust.

Mihkel Kahju, TalTech Virumaa kolledži ettevõtlusjuht | Foto: Virumaa kolledž

Loodava kursuse nimetus on „Digitaalne tootmine – multidistsiplinaarne holistiline vaade: molekulidest toodeteni ja tagasi.“ Kursus tutvustab digitaalset tööstust ning selle seost ärijuhtimise ja IKT-ga ning on mõeldud eeskätt doktorantidele ja magistrantidele sissejuhatuseks tehnoloogia valdkonna erialadesse. Lisaks eelnimetatud üldistele teemadele tutvustatakse täpsemalt ka digitaalset energiatootmist, materjaliteadust nii füüsiliste parameetrite kui ka akustilise emissiooni ning vibratsioonide vaates, keeruliste insener-tehniliste süsteemide disaini ja robootikat. Kursusel kajastatakse ka Virumaa kolledži fookusteemat – arvutuskeemia digitaalseid töövahendeid, mida reaalselt keemiatööstuses ka rakendatakse. Lisaks kõige värskemate tehnoloogiate tutvustamisele on Eesti kõrgharidusmaastikul uudsed ka kursuse arendamise meetodid ning loodav juhend.

Projekt algas 2021. aasta novembris, mil lepiti kokku visioon ja komplekteeriti meeskond. Kursuse moodulite esmane testimine viidigi läbi rahvusvahelises suvekoolis, kus osales 19 õppurit kolmest eri riigi ülikoolist, Iisraelist Norrani. Iga päev esitleti kahte moodulit ning järgmise päeva hommikul anti kiire tagasiside eelmisel päeval läbitule. Viienda päeva hommikul toimus kvalitatiivse tagasiside andmine: iga mooduli omanik viis läbi tagasiside sessiooni konkreetsest teemast enim huvitatud suvekursuslastega. Pealelõunal toimus aga ebatavaline lõpuüritus – lühike, kuid katsumusi ja ilusaid vaateid pakkuv matk Aidu karjääris.

Suvekursus täitis mitut olulist eesmärki. Esiteks moodulite ja nende omavahelise sobivuse katsetamine õppekeskkonnas. Teiseks oli see omamoodi surve moodulite autoritele, sest toimus reaalne õppetöö konkreetsete tudengitega. Ning lõpuks väga väärtuslik konstruktiivse tagasiside kogumine erineva taustaga õppuritelt. Kuna kursus on mõeldud ülevaatlikuna, siis saadi kätte tunnetus, kus mindi liialt sügavuti ning kus jäädi liiga pinnapealseks.

Nüüd on plaanis vastavalt saadud tagasisidele mooduleid edasi arendada. Seejärel viiakse läbi kaks kursuse tutvustust doktorantidele ning kaks arengu-iteratsiooni. Uut innovaatilist kursust on plaanis laiemale avalikkusele tutvustada hübriidseminaril 2023. aaasta suvel.

DIGIMAN on Riigi Tugiteenuste Keskuse 2014–2021 Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetuste rahastatud arendusprojekt „Multidistsiplinaarne teadmusintegratsioon digitaalse tootmise valdkonnas“, mille eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku tekitamine ja uudse digitaalse tootmise ühiskursuse koostamine.

Hoia end DIGIMAN projekti tegemistega kursis Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskuse (ViDRiK) kodulehel vidrik.taltech.ee/digiman. 

Osalejad Virumaa kolledži ees

Laeb infot...