Tallinna Tehnikaülikool

Käivitunud on üli-, kõrg- ja kutsekoolide värbamiskampaania. Virumaa kolledži, kus ligi 80% tudengitest on pärit Ida-Virumaalt, vastuvõtuplaan keskendub hiljuti keskhariduse omandanud õppureile üle Eesti. Tähtis on teadvustada Virumaa kolledžit kui avatud, positiivse ja paindliku hoiakuga Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna struktuuriüksust. Just siin on võimalik omandada praktilised teadmised õppekavadel, mis peavad silmas nii tänaseid kui tulevikuvajadusi.

Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor | Fotod: Dmitri Matveev

noored töötoas leiutamas

Ida-Virumaa kõrghariduse tuleviku fookuses on lisaks õppekavade arendusele ka maakonnaväliste tudengite arvu kasvatamine. See parandab nii kolledžite toimimist kui ka võimaldab tuua maakonda juurde noori inimesi, kes sobiva töökoha leidmisel hiljem maakonda elama jäävad.

See aga on oluline, kuna järgneva seitsme aasta jooksul luuakse Ida-Virumaal õiglase ülemineku fondi toetusmeetmete abil vähemalt 1500 kõrgema palgaga töökohta ja arendatakse välja teadusvõrgustik. Tekkimas on uued ettevõtlusvõimalused, sh loomemajandus, IKT jm. Samal ajal toimub pidev rahvastiku vähenemine, viie aasta jooksul on elanike arv maakonnas vähenenud 10 000 ning üldhariduskoolide õpilaste arv ligi 400 võrra. Nõudlus tehnikavaldkonna spetsialistide järele on juba aastaid olnud suur, kuid nüüd, uute tehaste rajamisel, palju suurem. Näiteks Eesti Energial on valmimas uus õlitehas, Silmetil magnetite tootmise suurtehas ning Viru Keemia Grupp planeerib biotoodete ja plasti ümbertöötlemise tehaseid. Vajatakse nii uusi töötajaid kui ka olemasolevate töötajate ümberõpet.

Virumaa kolledž on muutusteks valmis. Lisaks praegustele, ettevõtete vajadustest lähtuvalt arendatud rakenduskõrghariduse õppekavadele masienaehituse-, energia,- keemia ja infotehnoloogia valdkonnas on plaanis ka täiesti uued. Magistriõppeks on avatud vastuvõtt õppekaval „Rohelised energiatehnoloogiad“ ja välja töötamisel uus õppekava „Jätkusuutlik tööstus“. Vastuvõtt jätkub „Äriinfotehnoloogia“ ja „Jätkusuutlike keemiatehnoloogiate“ magistrikavadel.

Veebruari lõpus toimunud kohtumisel tööandjatega tõdes Viru Keemia Grupp ASi personaliosakonna juhataja Tea Allikmäe: „Kolledži erialade avamine ja püsimine on meie kõikide ühistöö. Mitte ainult suuremad, vaid ka väiksemad ettevõtted panevad pea tööle ning mõtlevad oma personali ja tööjõu planeerimisele ette vähemalt viis aastat. Tõepoolest tuleb vaadata maakonnast välja, sest õppimisvõimalused maakonnas on laienenud.“

Virumaa kolledž on laiendanud koostööd koolidega üle Eesti. Sel aastal õpetavad kolledži õppejõud valikaineid lisaks Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe gümnaasiumile ka Rakvere Eragümnaasiumis. „Gümnaasium on otsingute aeg. Selle ajaga peaks selgeks saama, kas valitud õppesuund sobib tuleviku eriala valikuks või mitte. Seetõttu on väga oluline, et õppejõud oleksid oma ala professionaalid ja praktikud,“ räägib gümnaasiumi direktor Anne Nõgu.

Koostöös ettevõttega on kolledži üliõpilased ja töötajad juba külastanud üle kümne gümnaasiumi ja kutsekooli, sh Türil, Märjamaal, Kadrinas, kuid ka Tallinnas, Rakveres ja Võrus. Läbi on viidud nii töötubasid kui ka erialaseid õppetunde. Populaarsed on loengud digilahendusest, elektrienergiast ja selle säästmisest, tuleviku keemiast, samuti visiooniloeng „Ida-Virumaa – kõikide võimaluste maa“. Kokkulepped külastuste osas on veel kümnete Eesti koolidega. Lähiajal külastatakse ka Eesti kaitseväe üksuseid, et laiendada kaitseteenistuses olevat noorte tulevikuvõimalusi.

Märtsi esimestel päevadel on algatatud koostöös haridusklastriga kõrgharidusseiklus koolijuhtidele ja õpetajatele üle Eesti. Seikluse osaks on inspiratsiooniseminar Virumaa kolledžis ning õhtusöök tööandjatega. Koos üliõpilastega viiakse läbi paneeldiskussioon teemal „Miks õppida ja/või ehitada oma karjäär üles Ida-Virumaal“, külastatakse Auvere elektrijaama ja Narva piiripunkti. Eesmärk on tutvustada lähemalt maakonna kõrgharidusasutusi, et koolijuhid ja õpetajad saaksid innustada oma õpilasi valima edasiõppimise kohaks just Ida-Virumaa. See pole igapäevased igavad loengud, igavad õppejõudude sõnavõtud ega isegi hirmutavad testid ja eksamid. TalTech Virumaa kolledž on väärtuslike teadmiste ja praktikate varaait, mis aitab saada oma ala tõeliseks professionaaliks! TalTech Virumaa annab tulevikuoskused – see on sõnum neile, kes on asunud (uut) eriala valima.

Picture on Virumaa's College.
TalTechi Virumaa kolledži peahoone Kohtla-Järvel.

Laeb infot...