Tallinna Tehnikaülikool

Kohtla-Järve Gümnaasiumis lõpetab esimene lend, kes on kolme aasta jooksul õppinud TalTech Virumaa kolledži valikmoodulites.

VK_opilased2022
Virumaa kolledž õpetab Kohtla-Järve Gümnaasiumis digisüsteemide moodulis kokku 13 erinevat õppeainet, mis viiakse läbi kolledži ruumides ja õppejõudude poolt.

„Tehnikaülikooli Virumaa kolledži ja Kohtla-Järve Gümnaasiumi koostöö algas 2019. aasta kevadel, kui alustati uue kooli õppekava väljatöötamisega,“ selgitas Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht. Kolledži õppejõud viisid kolme aasta jooksul läbi õppetööd kahes valikmoodulis: inseneeria ja digisüsteemid. „See on erakordne, et ülikool pakub gümnaasiumiõpilastele 23 erinevat õppeainet,“ märkis Roosileht.

Täna saavad gümnasistid õppida reaal- ja loodusainete valdkonnas digisüsteemide moodulis kokku 13 erinevat õppeainet, mis viiakse läbi kolledži ruumides ja õppejõudude poolt. „Õppetöö toimub 500 m kaugusel gümnaasiumi hoonest ning tundub, et noored tunnevad end kolledži seinte vahel koduselt. Tihe koostöö gümnaasiumiga annab õppuritele parima ettevalmistuse akadeemilise hariduse omandamiseks,“ selgitas kolledži direktor.

Kolledži Teadus- ja tehnikakooli juht Küllike Kullerkupp märkis, et mõningaid õppeaineid õpetatakse gümnasistidele sellises mahus, et need saab kolledžisse õppima tulles üle kanda. „Näiteks Telemaatika ja arukate süsteemide erialale õppima tulevad koolilõpetajad saavad üle kanda digitaalloogika- ja süsteemide, multimeedia, inseneriinformaatika, digikirjaoskuse, aga ka akadeemilise inglise keele ained,“ nimetas Kullerkupp.

Lõpuaktusel annab kolledži direktor valikmoodulite lõpetajatele üle tunnistused ja personaalse pakkumise, mis võimaldab saada lisapunkte kolledžisse sisseastumisel. „Meil on eripakkumine ka medalistidele. Nii Viru Keemia Grupp kui ka kolledž maksavad kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele kolledžisse sisseastumisel esimesel õppeaastal igakuiselt stipendiumi, kokku vastavalt 1500 ja 1000 eurot,“ lisas Mare Roosileht.

Virumaa kolledžis kestab sisseastumisavalduse vastuvõtt kolmel rakenduskõrgharidusõppe ning ühel magistriõppe erialal 6. juuli 2022 keskpäevani.  Kolledž pakub alates sügisest erinevaid kursuseid kontaktõppes või veebis kõikidele Ida-Virumaa gümnaasiumidele. Põhikoolide õpilasi oodatakse klubidesse ja laagritesse.

Laeb infot...