Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledži meeskond kogunes sügisel strateegiaseminarile ja võttis endale Suure Ehmatavalt Julge Eesmärgi, millest kirjutab lähemalt kolledži direktor Mare Roosileht.

Virumaa Kolledži direktor Mare Roosileht | Foto: Heiki Laan

Ajal, kui kõikidel tasanditel – Eesti riigi valitsus, omavalitsused, ülikoolide juhtkonnad – käib arutelu, mis saab ülikoolide regionaalsetest struktuuriüksustest, on Virumaa Kolledži meeskond seadmas oma Suurt Ehmatavalt Julget Eesmärki. Tegemist on strateegilise eesmärgiga, tuntud kui BHAG (Big Hairy Audacious Goal), mis on innustav kogu meeskonnale ja mille saavutamine muudab (mõtte)maailma.

Just aasta lõpus on õige aeg seada natuke ulmelisemaid eesmärke. Novembri esimestel päevadel kogunes kolledži juht­rühm Purtse mõisas, et töötada läbi strateegia aastani 2025 ning seada lühemad eesmärgid käesolevaks õppeaastaks. Esimese asjana hinnati meeskonna „tervist“ (POWER), mis 1000 punkti skaalal sai tulemuseks 438. Ühiselt kinnitati, et kolledžis on seatud õiged prioriteedid ning nende täitmisse on kaasatud sobivad ja pädevad inimesed. Kõige enam vajab parandamist n-ö õigete inimeste süsteemsete kokkusaamiste korraldamine ning meeskonnaliikmete ühisele visioonile pühendumuse suurendamine. Jah, 19 mitmel rindel aktiivse inimese kokkusaamise korraldamine on suur proovikivi. Panustab ju pea iga kolledži juhtliige aktiivselt ka regionaalsel tasandil, olgu see siis mitmetes nõu- ja otsustuskogudes ning töörühmades osalemine või koolituste, seminaride, konverentside korraldamine või läbiviimine.

Kohtumist juhtis Veiko Sepp, endine Ericsson Eesti peadirektor ja Ericsson Balti tütarettevõtete juht. Veiko innustas osalejaid keskenduma pikale perspektiivile (aastale 2030), väljenduma selgelt ja kirglikult, tunnetama, milles soovitakse olla maailma parimad. Nelja meeskonna töö ja fantaasialennu tulemusena valmiski kolledži eesmärk aastaks 2030. Siin ta on: aastal 2030 on Eesti Virumaa Ülikool rahvusvaheliselt tunnustatud tehnoloogia-, teadus- ja kompetentsikeskus, kuhu õppima või tööle asumiseks on kõige kõvem konkurents maailmas. Elame – näeme!

Kui suur eesmärk on seatud, tuleb paika panna väiksemad ning astuda samm-sammult määratu sihtide poole. Igal meeskonnaliikmel on oma kindel roll, vastutus ja tulemusmõõdikud, mille täitmisel ei ole ükski eesmärk saavutamatu. „Edu saladus peitub visaduses teel sihile,“ ütleb Suurbritannia poliitik Benjamin Disraeli. Ja visadust Virumaa Kolledži meeskonnal juba jätkub. ■

Virumaa Kolledži meeskond

Laeb infot...