Tallinna Tehnikaülikool

Küsisime esimese kursuse erineva eriala tudengitelt, kuidas neil esimene õppeaasta Tallinna Tehnikaülikoolis Virumaal läinud on.

Esmakursuslased ei pelga matemaatikat, programmeerimist, kujutavat geomeetriat ega  keemiat. Tudengite sõnul on õppida lihtne, sest õppematerjalid on selged ning ka kõige keerulisemad teemad on kergesti arusaadavad.

Läbitud õppeainetest hindas Jevgeni kõrgelt just Kujutava geomeetria õppeainet, sest läbi selle on ta omandanud ruumilise mõtlemise. „Geomeetria peamine väärtus seisneb selles, et see aitab hõlpsasti lugeda konstruktsioonide ja nende detailide jooniseid,“ selgitas Jevgeni. Svetlana aga tunnistas, et talle on tulnud kasuks õppeaine Digikirjaoskus, sest oma igapäevases töös ei tule tal täna palju kasutada ei tabel- ega esitlusprogramme. Saskia Sofia sai Keemia aluste õppeaines veel rohkem teada, kui lai keemiamaailm tegelikult on ning huvi oma eriala vastu kasvas.

Esmakursuslased kiidavad kolledži õppejõudusid, peavad neid rahulikeks, vastutulelikeks ja omas valdkonnas tipptasemel olevaiks. Kui teema ongi keeruline, siis õppejõud suudavad oma aine vastu huvi äratada. „Kui mul tekivad probleemid, siis saan pöörduda õppejõu poole ja ta kindlasti aitab mind,“ rääkis Ilja. Saskia hindas matemaatika õppejõu Monika Jänise õpetamisstiili ja tema põhjalikke loenguid: „Ma naudin tema tunde ja loenguid, sest ma näen, et ta ise naudib enda õpetatavat ainet ja leiab selles palju huvitavat ning see motiveerib ka mind õppima.“

Kolledžis toetavad esimesel aastal tudengeid mentorid, kelleks on kolledži õppejõud ja töötajad. Mentorite roll on jälgida tudengi õppeedukust ja anda vajadusel nõu. Kaugõppes õppijad hindavad kolleegide ja varem kolledžis õppinute toetust. Samamoodi on kursusekaaslased need, kes üksteist toetavad ja on abivalmis. „Kõige tähtsam on see, et nad näitavad üles samasugust huvi inseneriteaduse ja selle arendamise võimaluste vastu nagu mina,“ hindas oma kursusekaaslasi Jevgeni. Saskia Sofia ütles, et nad on saanud kursusekaaslastega kiiresti sõbraks läbi õppimise ehk „akadeemilise kannatuse“.

Kõrgkoolis õppides ei õpita pelgalt eriala, vaid ka sotsiaalseid oskuseid nagu oskus pingelises olukorras hakkama saada, iseseisvalt õppida ja aega planeerida. Kuna rakenduskõrgharidusõppes tehakse palju praktikume, siis tunnevad tudengid end teoreetiliste teadmiste kõrval üha enam kindlamalt ka praktilistes laboritöödes.

Mida tudengid sisseastujatele soovitavad? „Kindlasti tuleb õppida matemaatikat. Olla positiivne ja enesekindel, sest kõik sõltub sinust endast. Kõik uksed on teie ees avatud,“ ütles Ilja. Svetlana soovitab vaatamata sellele, et see on raske, õppida ja õppimisele tuleb pühendada palju aega. „Uute teadmiste omandamine on suur õnn ja suur väärtus,“ rääkis Svetlana. Keemiat õppiv Saskia Sofia soovitab õppida seda, mida ise tahate ja millal tahate. „Ärge lähtuge sõprade või pere tahtest. Käituge oma südame ja natukene mõistuse järgi,“ soovitas Saksia Sofia. Jevgeni aga usub, et kõrgkoolis õppides mitte ainult ei jätkata õpinguid, vaid omandatud teadmiste ja oskustega saab aidata arendada mitte ainult ühiskonda, vaid inimkonda tervikuna.

Laeb infot...