Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis lõpetab 20. veebruaril järjekordne lend üliõpilasi, tunnustatakse parimaid õppejõudusid, üliõpilasi ja praktikajuhendajaid ning antakse üle Kohtla-Järve linna stipendiumid.

TalTech Virumaa kolledži talvisel lõpuaktusel annavad direktor Mare Roosileht ja õppedirektor Anu Piirimaa üle diplomid kaheksale lõpetajale. Tänatakse üliõpilaste poolt parima tagasiside saanud õppejõudusid, väga heade tulemustega esmakursuslasi, aktiivseid üliõpilasi ning praktikajuhendajaid ettevõtetest.

„Õpetamine Virumaa kolledžis põhineb motiveeritud ja kompetentsetel töötajatel ning koostööl ettevõtetega. Läbi aastate on kolledži lõpetajad tööjõuturul kõrgelt hinnatud,“ selgitas kolledži direktor Mare Roosileht. Selle aasta suvel lõpetab kolledži juba 1000-des üliõpilane.

Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud kõne peab kolledži eesti keele lektor Ingrid Prees.

Aktusel annavad Kohtla-Järve linna stipendiumid üle Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees Riina Ivanova ja linnapea Ljudmila Jantšenko. Kohtla-Järve linn tunnustab kokku 4 rakenduskõrgharidusõppes ja magistriõppes õppivat Kohtla-Järve linnast pärit üliõpilast. Stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada väga heade õpitulemustega ning andekate ja aktiivsete üliõpilaste õpinguid.

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž tähistab sel aastal oma 20. tegutsemisaastat vastutades inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Ida-Virumaal.

Laeb infot...