Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledžil kui Eestis ainukesel täielikult tehnika valdkonnas õpetaval regionaalsel kolledžil on 21 aasta jooksul välja kujunenud suur koostööpartnerite ring. Kolledž on läbi aastate püüdnud partnerite kaasabil leida erinevaid projekti- ja probleemõppe teemasid õppeainete, praktika ja lõputööde jaoks.

Meeskonnapraktika

Partnerite hulgas on nii tuntud ettevõtteid, nagu Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, NPM Silmet OÜ, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Hanza Mechanics AS, kui ka hulk väiksemaid tööstus- ja tehnikavaldkonna firmasid. 2021. aasta alguses toetuse saanud ESF projekti* raames toimunud meeskonnapraktika juhendajate koolitustel pandi alus uuele ja põnevale koostööle Ida-Viru Keskhaiglaga (IVKH).

Septembris toimunud koolitusel osales viis IVKH töötajat, kellega koos sõnastati kaks meeskonnapraktika teemat: temperatuurijälgimise süsteemi kaardistamine, probleemide kirjeldamine ja võimalike lahenduste pakkumine ning hambaröntgeni jaoks kollimaatori modelleerimine ja prototüübi teostamine.

Kuna praktika oli plaanis läbi viia juba sügissemestril, komplekteeriti kiiresti interdistsiplinaarne meeskond IT- ja mehaanikatudengitest. Kohtumistel kujunes välja ka üks telemaatika ja arukate süsteemide eriala lõputöö teema: Ida-Viru Keskhaigla laboratooriumite andurite andmete visualiseerimine ja analüüs statistikatarkvara R baasil. Tihe koostöö haigla ja kolledži vahel päädis kokkuleppega, et kevadsemestril plaanivad 2–3 õppejõudu läbida haiglas kahenädalase stažeerimise. Eesmärgiks on IVKH-s esinevate väljakutsete täpsustamine ning uute projekti- ja probleemõppe teemade sõnastamine.

Meeskonnapraktika 2

Koostöö IVKH-ga on olnud põnev ja silmiavardav ning muutub tulevikus veelgi tõhusamaks. Kokku on lepitud mitmesuguste koolituste läbiviimine IVKH töötajatele, tudengite lõputööde ja praktika juhendamine ning ülevaatlike loengute lugemine. Virumaa digi- ja rohetehnoloogiate innovatsioonikeskusega on plaanis läbi viia ärianalüütika tarkvarade turu-uuring, ühiselt välja töötada teenindusroboti prototüüp ning arutada logistikaroboti arendamise ja rakendamise võimalusi.

Detsembris sõlmis ülikool IVKH-ga koostöölepingu, mis aitab kaasa uudsete tervisetehnoloogiate rakendamisele ning koos värskete teadustulemustega tõstab piirkonna elanike tervise- ja töövõimet. Jaanuari lõpus toimunud IT-teaduskonna ja Virumaa kolledži kohtumisel IVKH võtmeisikutega täpsustati üksustevahelisi arendusvõimalusi ning pöörati erilist tähelepanu töötajate väljaõppele, kellel on oluline roll innovaatiliste lahenduste elluviimisel. Koostöös Tervisetehnoloogiate instituudiga on tulevikus arutelu all ka meditsiinitehnika ja -füüsika magistriõppekava vastuvõtu laiendamine Ida-Virumaale ja doktoriõppe võimaldamine töötavatele tudengitele. Samuti on aktuaalne mikrokraadide väljatöötamine ja läbiviimine.

7. veebruaril lõppenud meeskonnapraktika juhendajate koolitusel osales rekordarv õppureid: kokku 34 inimest 17 erinevast asutusest, sh 12 inimest SA Narva Haiglast. Koostööpartnerite ringi laienemine on üks konkreetsest eelmainitud projekti tulemustest.

Virumaa kolledži siht on pakkuda üliõpilastele õppeprotsessi käigus praktilisi, organisatsiooni või ettevõttega seotud ülesandeid. See võimaldab ette valmistada konkurentsivõimelisi spetsialiste tööjõuturule ning samal ajal lahendada koostööpartnerite väljakutseid.

IVKH Koostöö

*    „EDU projekt: tööturu vajadustele vastavate ning kõrgharidust toetavate meeskonnapraktika koostöövormide piloteerimine ja jagamine“

Laeb infot...