Tallinna Tehnikaülikool

Aastaraamat võtab kokku möödunud aasta õppe- ja arendustegevuse, kuid ka erinevad sündmused 20. tegevusaastat tähistanud Virumaa kolledžis.  

Kogumikku on kirjutanud lugusid kolledži töötajad nii õppekavade arenduse, lõputööde kaitsmiste, tudengielu, ettevõtlikkuse arendamise, teaduse populariseerimise kui ka ühiselt veedetud aja kohta. Eraldi on leheruum kolledži ajaloo ja juubelile  pühendatud sündmuste kohta. Kolledži struktuuri kuuluv põlevkivi kompetentsikeskus on koostanud ülevaate oma teadus- ja arendustegevusest lõppenud aastal. 

„Aastaraamat on kokkuvõte kolledži inimeste tegemistest ja saavutustest ning artiklid ja fotod jäädvustavad meie ühist aja lugu. Kogumik on väärtuslik töötajate ning tudengite poolt kirjutatud isikupäraste lugude poolest, rõhutades just antud aastakäigule olulisi teemasid. Valminud aastaraamat on eriline nii 20. juubeliaasta tähistamise kui ka pandeemiast tingitud uutes oludes hakkamasaamise tõttu,“ ütles kolledži direktor Mare Roosileht. 

Virumaa kolledž on aastaraamatut välja andnud aastast 2010. Aastaraamatut saab lugeda kolledži kodulehel: AASTARAAMAT 2020

Laeb infot...