Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledžis lõppeb 9 nädalat kestnud e-õpe ja kolledži valmistuvad lõpetama ligi 60 rakenduskõrghariduse- ja magistritudengit.

Tallinna Tehnikaülikoolis lõppeb 14. märtsil alanud e-õpe 17. mail ning algab eksamiperiood. Kokku õppisid Virumaa kolledži üle 400 erinevas Eesti piirkonnas elavat üliõpilast 9 nädalat e-õppel, kontakttunde ei toimunud. Õppeprotsess kulges tõrgeteta, sest tänu pikaajalisele kaugõppe rakendamisele, on digitaalne õpe kolledžis juba igapäevaselt kasutuses. Kõik kohustuslikud õppeained on 100% e-toega juba 2019. aastast.

Virumaa kolledžis tudengite seas läbi viidud küsitlusele eriolukorras hakkamasaamise kohta vastas 85% vastanutest, et tulevad hästi toime ja e-õpet võiks ka peale eriolukorra lõppemist rohkem kasutada. E-õppe kasuks räägivad üliõpilaste jaoks iseseisvalt õppima õppimine, parem ajaplaneerimine ning prioriteetide tähtsustamine. „Kui eriolukorra alguses oligi paljudel õppejõududel ja ka tudengitel tunne, et kõik kasvab üle pea, siis läbi viidud küsitlus aitas kaasa probleemide kiirele avastamisele ja lahendamisele. Tudengid kiitsid õppejõude, kes suutsid kiirelt oma õppematerjale vastavalt eriolukorrale muuta, samas tunti igatsust oma grupikaaslaste ja õppejõududega silmast silma kohtumise järele. Tagasiside aitab edaspidi õppeprotsessi veelgi paindlikumalt planeerida,“ lisas Virumaa kolledži õppedirektor Anu Piirimaa.

VK_TalTech Virumaa kolledzi hoone 2020

Alates 18. maist jätkub tegevus valdavalt distantsõppel, praktilised ülesanded ja laboritööd sooritatakse kolledžis kuni 10-liikmelistest rühmades, jälgitakse õppurite ruumidesse paigutamisel 2+2 nõuet ja kasutatakse suuremaid ruume osalejate hajutamiseks. Ülikool tagab igasse ruumi, kus viiakse läbi õppetegevust, desinfitseerimisvahendite olemasolu ja soovijatele maskid. Eksamid ja konsultatsioonid toimuvad nii auditoorselt kui ka interneti vahendusel.

Juuni alguses kaitsevad oma lõputöid ligi 60 üliõpilast. Lõputööd saab tudeng kaitsta nii auditoorselt kui ka interneti vahendusel. Kolledži lõpuaktus toimub 17. juunil. Sõltuvalt riigis kehtivatest piirangutest toimub lõpuaktus kõiki ohutusnõudeid arvestades kas väli- või sisetingimustes.

Virumaa kolledžis saab õppida kolmel rakenduskõrgharidusõppe erialal päeva- ja sessioonõppes ning kahel magistriõppe erialal. Vastuvõtt kolledžisse on juba avatud ning 25% tulevastest kolledži tudengitest on avalduse juba esitanud. Kolledži erialadega saab tutvuda SIIN.

Lisainfo: Annely Oone, turundus- ja kommunikatsioonijuht, 521 0802,

Foto: TalTech Virumaa kolledži hoone. Foto autor Dmitry Matveev (TalTech Virumaa kolledž)

Laeb infot...