Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledži kõigil kolmel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada Eesti Töötukassa tasemeõppes osalemise toetust.

Töötukassa toetab nii tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses.  Alates augustist suureneb töötukassa tasemeõppetoetus nii nendele, kes juba käivad töötukassa toel õppimas, kui ka nendele, kes plaanivad õppimist alustada. Need kellel on sissetulekud saavad senise 130 euro asemel 180 eurot ja sissetulekuta õppijatele makstakse alates augustist 270 eurot.

Sel aastal on töötukassa toetatavate erialade valikus üle 100  õppekava enam kui 40 koolis, õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui vene keeles. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Laeb infot...