Tallinna Tehnikaülikool

Virumaa kolledž on juba üle 15 aasta panustanud teaduse tutvustamisse kooliõpilaste hulgas, et kasvatada huvi teadlas- ja insenerikarjääri vastu. Tegevuste maht suureneb iga aastaga, seetõttu tuli need koondada Teadus- ja tehnikakooli (TTK) katuse alla.

Küllike Kullerkupp, Teadus- ja tehnikakooli juht

Teadus- ja tehnikakool korraldab koolitusi, klubitegevust, laagreid ja festivale. See pole lihtsalt huvitegevus, vaid hariv, sütitav ja kaasav haridustegevus, keskendudes nii tehnika ja tehnoloogia kui ka ettevõtlikkuse populariseerimisele.

lapsed teaduslaagris

Kõige tihedamalt teeme koostööd Kohtla-Järve Gümnaasiumiga, kus pakutakse kahte õppemoodulit: inseneeria ja digisüsteemid. Kummaski moodulis pakutakse kolme aasta jooksul 13 erinevat õppeainet, mida viivad läbi Virumaa kolledži õppejõud. Mõningaid kursuseid korraldatakse gümnasistidele sellises mahus, et need ained saab kolledžisse õppima tulles üle kanda.

Kaks viimast aastat on näidanud, et kiire reageerimine ootamatutele väljakutsetele pani aluse uutele põnevatele projektidele ja algatustele. Piirangud andsid tõuke olla leidlik huvitegevuste ja koolituste korraldamisel ning võimaluse laieneda üle Eesti.

Kevadel alustas TTK populaarteaduslike veebiloengute sarjaga, kus osalesid õpilased üle Eesti. Virumaa kolledži õppejõud jõudsid veebi kaudu nii Pärnu Ühisgümnaasiumi, Häädemeeste Keskkooli kui ka Loksa Gümnaasiumi koolitundidesse. Põhikooli kolmanda astme ja gümnaasiumi õpilastele pakutavate loengute teemad olid seotud targa maja arendamise, elektrienergia ja selle säästmise, prügi sorteerimise ja pH määramise ning selle rakendamisega igapäevaelus.

Sel õppeaastal on gümnasistidel üle Eestis võimalik osaleda Moodle’i keskkonnas e-kursustel, mille lõpetamisel saavad nad TalTechi tunnistuse. Kursuste teemad on väga erinevad ning abiturientidele pakuvad kindlasti huvi just matemaatika ja keeleõppe kursused.

Nooremate õpilaste seas on kõige populaarsemad koolivaheajal toimuvad teaduslaagrid. Kuna füüsilised kohtumised olid pikka aega piiratud, siis on tehnikakool välja pakkunud teaduskatsed, mis saadetakse laagris osalejatele kastiga koju. Eelmisel õppeaastal said teaduskasti üle 150 lapse, kes lahendasid füüsika, keemia ja infotehnoloogiaga seotud ülesandeid ja katseid ühiselt koos perega. Sel sügisel on plaanis jagada teaduskaste välja juba neljandat korda. 1.–3. klassi ja 4.–7. klassi lastele saadetakse koju kokku 80 kasti.

Huvi teaduskastide vastu ja positiivne tagasiside on tekitanud olukorra, kus Teadus- ja tehnikakool saab hulgaliselt tellimusi ning komplekteerib neid nii peredele, koolidele kui ka mitmesugustele üritustele auhindadeks. Kõik huvilised üle Eesti saavad endale soetada sobiva teaduskasti, mis sisaldab viite katset ja ülesannet. Valikus on kolm vanuseastet: lasteaed, 1.–3.klass ja 4.–7.klass.

Populariseerimistegevused saavad teoks Euroopa Regionaalarengu Fondi programmide toel. Toetust on saadud „Teaduse populariseerimise“ alategevuse „Teeme+“ projekti „Teadus – see on lahe“ ning „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ projekti „Ida-Virumaa PATEE 2019–2023“ raames.

Laeb infot...