Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli maateaduste olümpiaadi võitis Tallinna Reaalkooli 10. klassi õpilane Liisa Pata. Olümpiaadi parimatest moodustatakse esindus, kes osaleb rahvusvahelisel olümpiaadil ja suvisel geoloogilisel väliekspeditsioonil Euroopas.

olümpiaad 2019
TalTechi maateaduste olümpiaad 2019. aastal

Žürii esimehe Siim Veski sõnul tegid Tallinna Reaalkooli õpilased tavakohaselt tugeva tulemuse. “Liisa Patale järgnes  tema koolivend Mihkel Jakobson. Kolmandaks tuli Geteli Hanni Põlva Gümnaasiumi 11. klassist. Ka Põlva Gümnaasium on igal aastal pannud välja tugevad võistlejad,” kinnitas Veski.

Ta ütles, et sel aastal oli maateaduste olümpiaadi temaatika laiem ja seetõttu ka ülesanded raskemad. “Osaliselt on selle põhjuseks TalTechi geoloogia instituudi uus bakalaureuseõppekava “Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad", mis liidab Maa, mere, kliimateadused ja mäeinseneeria. Olümpiaadil osalemine on sageli noortele esimene kokkupuude maateadustega ja tekkinud huvist tõukuvalt tullakse edasi meile õppima. Kuna õppekava uuenes, sidusime seekord ka olümpiaadi ülesanded veidi enam õppekava teemadega, aga see ei pea järgmistel aastatel nii jääma.”

Žürii esimehe kinnitusel said noored ülesannetega hakkama, lisaks korraldas geoloogia instituut seekord enne olümpiaadi osalejatele kolm ettevalmistavat õppepäeva. TalTechi maateaduste olümpiaadil tuli lahendada nii rakenduslikke kui ka loomingulisi ülesandeid. Näiteks pidid osalejad tundma kivimeid, mineraale ja kivistisi, sorteerima rannaliivast mikroplasti ning arvutama põhjaveeproovi keemilist koostist ja okeanograafilisi parameetreid Estonia vraki asukohas.

Korraldajad tänavad geograafia- ja loodusteaduste õpetajaid, kes oma õpilasi osalema innustavad ning neid juhendavad. “Maateadusega seotud erialade järelkasvu kindlustamisel on õpetajatel suur roll, sest üldhariduskoolis maateaduste tundi pole ning maapõue ja Maa süsteemidega seotud teemasid käsitletakse pisteliselt geograafias või ka loodusõpetuses. Kui kooliõpetaja oskab noores inimeses maateaduste vastu huvi tekitada, on meil ülikoolis potentsiaalne tudeng olemas,” selgitas Veski.

Kokku osales 02. aprillil toimunud TalTechi maateaduste olümpiaadi 27 gümnasisti kümnest koolist. Parimad saavad osaleda 24.-30. augustil rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil, mis toimub veebis ja mille korraldab Itaalia. Geoloogia instituut kutsub parimaid instituudi geoloogilisele ekspeditsioonile suvises Euroopas. Lisaks saavad olümpiaadil edukalt osalenud õpilased TalTechi ning Tartu Ülikooli sisse astuda soodustingimustel.

Maateaduste olümpiaadi korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli olümpiaadikool ja geoloogia instituut. Žüriis osalevad teadlased nii TalTech geoloogia kui meresüsteemide instituudist ning Tartu Ülikoolist. TalTechi geoloogia instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.

Lisainfo:
TalTech geoloogia instituut
+372 53003098
geo@taltech.ee

Laeb infot...