Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi tudengite korraldatav Eesti suurim tudengite karjääriüritus Võti Tulevikku on juba hulk aastaid toonud märtsi alguses TalTechi ruumidesse kokku üle 100 ettevõtte ja 4000 tudengi, andes võimaluse leida tudengitel sobiv töö- või praktikakoht ning ettevõtetel oma meeskonda uued liikmed ja väärt järelekasv. Kõigi üritusel osalejate ohutuse tagamiseks otsustasid korraldajad, et karjäärimess, mis pidas eelmisel aastal oma 30. sünnipäeva, toimub sel aastal esimest korda virtuaalkeskkonnas.

Kristel Küünarpuu ja Mairo Mitt | Fotod: BEST-Estonia

Võti Tulevikku toimub ka sel aastal märtsi alguses, 2.–4. märtsil, kuid erinevalt varasematest aastatest toimub karjääriürituse messipäev OnlineExpo keskkonnas. Igal ettevõttel on seal oma stend, kus on olemas nii info ettevõtte kohta kui ka võimalus võtta ühendust ettevõtte esindajatega mitmesuguste kanalite (nt Google Meet, Messenger, WhatsApp) kaudu. Karjääriürituse teise ja kolmanda päeva seminarid toimuvad sõltuvalt viiruse levikust ja seminari läbi viiva ettevõtte valikust Tallinna Tehnikaülikoolis kohapeal või samuti virtuaalselt. Ettevõtete info jääb virtuaalmessi lehele nädala lõpuni.

Picture of two women and a man talking.

Algamas on kevadine värbamise periood ning uute töötajate leidmiseks on Võti Tulevikku kindlasti õige koht. Lisaks praktikale soovivad paljud tudengid juba õpingute kõrvalt tööle minna ja tööandjad, kes pakuvad paindlikku tööaega, on väga väärtustatud. Karjääriüritusel on tööandjal võimalus reklaamida ennast tudengisõbraliku tööandjana ja leida tulevikutalendid esimesena.

Noorte väärtushinnangud on muutunud ja palk ei ole tänapäeva noore jaoks enam ainus motivaator. Tudeng pöörab rohkem tähelepanu detailidele ja olulisteks märksõnadeks on kõrged ootused nii töökeskkonna kui ka -ülesannete osas. Enne karjääriüritust tuleks läbi mõelda, kuidas tutvustada töökeskkonda tudengile, kes võib-olla pole varem erialase tööga kokku puutunud. See-eest on noored valmis eesmärgi nimel pingutama ning neis on ambitsiooni ja soovi areneda, mida igal ettevõttel on võimalik ära kasutada.

Töökoha valimisel on noorte jaoks oluline ettevõtte missioon ja visioon ehk kuhu püüeldakse ja kuidas sellesse eesmärki panustada saab. Noored soovivad näha tulemust – olgu selleks siis toode, millesse uskuda, või tänulikud kliendid, kellele väärtust luua. Eesti tasandil on inspireerivaid näiteid arvukalt. Eelmise aasta Võti Tulevikku karjäärimessil jäi silma ehitusettevõte, kelle eesmärk on luua tulevikuhooneid juba täna. Sellised eesmärgid kutsuvad tudengeid – oluline on pakkuda neile mitte ainult töökohta, vaid ka sellega kaasnevat keskkonda ja elustiili.

Vahetuid kohtumisi ja inimlikku käepigistust ei asenda muidugi miski, kuid virtuaalmessidel on ka mitmeid eeliseid. Nii tudengid kui ka ettevõtte esindajad ei pea tulema messipäeval osalemiseks Tallinnasse ja saavad liituda igalt poolt. Samuti jääb ettevõtete info OnlineExpo keskkonda üles kauemaks, seega saavad tudengid ja teised tööotsijad firmadega tutvuda ka peale ürituse lõppu. Lisaks sellele, et osalemine on lihtsam, teevad algoritmid tööotsijate elu kergemaks ja nii ei ole võimalust, et messil osaledes mõni ettevõte kahe silma vahele jääb. Tööandjale tähendab see aga seda, et inimesed, kes virtuaalmessil nendega vestlust alustavad, on teemast tõeliselt huvitatud.

Suurepäraseid ettevõtteid on palju, kuid info nendest peaks jõudma ka noorteni. Värbamiskanaleid on arvukalt ning infot ja pakkumisi raske selekteerida. Tööpakkumise lisamine kodulehele ei pruugi jõuda kõigi huvilisteni, kes vajavad uudsemaid lahendusi. Kasuks tuleb oma tööpakkumiste jagamine sotsiaalmeedias, mis aitab jõuda ka nende noorteni, kes ise hetkel aktiivselt tööportaalidest võimalusi ei otsi. Virtuaalmess köidab ka passiivsemat tööotsijat, kes interneti vahendusel uusi avastusi teeb. Üritus annab võimaluse näidata ennast kui innovaatilist tööandjat ja olla fookuses ka virtuaalsetel platvormidel.

Igal aastal on TalTechi tudengid Võti Tulevikku karjääriüritusest väga huvitatud ja erialase ettevalmistusega spetsialistid jõuavad just neile sobivatesse ettevõtetesse tööle. Messil on võimalik köita suurema auditooriumi tähelepanu kui vaid tööotsingu portaalide vahendusel. 2021 on uute lahenduste aasta, mis pakub ka uudseid võimalusi!

Täpsem info vt.ee

Laeb infot...