Tallinna Tehnikaülikool

Millistel tingimustel saab taotleda?

Toetuse suurus on 135 eurot

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane siis, kui:

  • ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või alalise elamisõiguse alusel;
  • ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu 75 protsenti või õpib täiskoormusega esimesel semestril;
  • vastaval semestril jäeti üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus rahuldamata põhjusel, et Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) maksukohuslaste registri andmete kohaselt ületab üliõpilase ja tema perekonnaliikmete keskmine sissetulek kuus vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks kehtestatud arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära (sissetulek pereliikme kohta kuus on väiksem kui 756,38 eurot bruto); 
  • üliõpilase ja tema perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek ei ületa igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära, eelkõige kui nimetatud sissetulek on vähenenud seoses üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele võtmisega või töövõime püsiva kaotusega 80–100 protsenti;
  • vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on jäetud rahuldamata eritoetuse taotluse esitamise kalendrikuul.

Millal taotleda?

  • Selleks, et saada toetust alates jooksvast kuust, peab taotlus koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentidega olema esitatud enne jooksva kuu 21. kuupäeva, kõik dokumendid peavad korrektselt vormistatult ja vajalike allkirjadega olema saadetud hiljemalt 20. kuupäeval kell 23.59.
  • Toetusi määratakse taotlejatele taotluste esitamise järjekorras, kuni Tallinna Tehnikaülikoolile eraldatud vastavas fondis vahendeid jätkub. Toetuse väljamaksmine toimub taotletud kuu viimasel tööpäeval alates taotletud kuust semestri lõpuni.
  • Kui vajaduspõhise eritoetuse taotlemiseks vajalikud korrektsed dokumendid ei ole esitatud jooksva kuu 21. kuupäevaks, siis loetakse taotluse esitamine ebaõnnestunuks ja järgmiseks vajaduspõhise eritoetuse määramise perioodiks peab alustama uut taotlust.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemiseks nõutavad dokumendid ja nõuded esitatavatele dokumentidele:

Täida avalduse vorm ja esita see oma digitaalse allkirjaga e-posti aadressile vpet@taltech.ee.
Digitaalselt saab allkirjastada dokumenti ID-kaardi, smart-ID või mobiili-IDga. Digiallkirjastamise juhendi leiad siit.

Esita õppetoetuse taotlus riigiportaalis  www.eesti.ee (Avaleht→Haridus ja teadus→Õppetoetused üliõpilastele). Saada haridusportaal.edu.ee keskkonnast leitav vajaduspõhise õppetoetuse avaldus, kus on välja toodud kõik perekonnaliikmed, PDF vormis.

NB! Perekonda kuuluvate liikmete kohta tuleb esitada tõend ka siis, kui eritoetuse taotleja kuulub perekonda üksinda.

Saada ülikoolile vajaduspõhise õppetoetuse tagasilükkamise otsus koos põhjusega. Vajaduspõhise õppetoetuse taotlus peab olema tehtud vajaduspõhise eritoetuse avalduse esitamisega sama kuu jooksul.
Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda ainult juhul, kui vajaduspõhise õppetoetuse tagasilükkamine on toimunud põhjusel, et eelmise kalendriaasta maksuandmete alusel on sissetulek perekonnaliikme kohta liiga suur.

Otsuse tekst näeb aastal 2023 välja selline: "Maksu- ja Tolliameti andmetel oli õppeaastale eelneva kalendriaasta keskmine sissetulek ühes kuus pereliikme kohta XXX eurot, seega ületab üliõpilase ja tema perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise õppeaastale eelnenud kalendriaasta sissetulek riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku määra ning taotleja ei vasta vajaduspõhise õppetoetuse saamise tingimustele."

NB! Tagasi lükkamise otsus peab olema esitatud HTM-i poolt digitaalselt allkirjastatult digidoc failina.

Esita kõikide perekonda kuuluvate täiskasvanud pereliikmete sissetulekute EMTA (Eesti Maksu- ja Tolliameti) tõend kolme viimase kuu kohta, mis eelnevad taotluse esitamise kuule. Kõik pereliikmed kuvatakse HTMi esitatud vajaduspõhise õppetoetuse taotlusel.
Iga pereliige tellib ise tõendi EMTA-st, logides sisse e-maksuametisse ning liikudes seal järgnevalt: Registrid ja päringud -> Tõendite koostamine -> Uus tõend -> Maksuandmete tõend. 

NB! Maksutõendid peavad olema esitatud EMTA poolt digitaalselt allkirjastatult digidoc failina.

  • EMTAsse tulevad andmed eelmise kuu kohta iga kuu 10. kuupäeval. Alati peab esitama EMTA tõendi taotluse esitamise kuule eelneva kolme kuu kohta. Seega, kui taotleda toetust näiteks kuupäevadel 1.-9. september, siis ei saa veel esitada augustikuu maksuandmeid, sest neid pole veel EMTAs. Sel juhul peab tõendit koostades valima kolmeks eelnevaks kuuks mai, juuni, juuli. Alates 10. septembrist on juba ka augusti andmed olemas ning siis peab valima kuud juuni, juuli, august.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlust on võimalik esitada semestri jooksul. Toetuse maksmise maksimaalne periood semestris on kuni viis kuud. Toetust makstakse alates toetuse taotlemise kuust (kõik nõutud dokumendid peavad olema esitatud nõuete kohaselt ja määratud tähtajaks).
Toetuse suurus on 135 eurot kuus.

NB! Kui eelnevates punktides on nõutud, et dokument peab olema esitatud digitaalse allkirjaga, siis PDF fail loomine ei ole sama, mis digitaalne allkirjastamine.

NB! Ebakorrektselt vormistatud dokumendid lükatakse tagasi ja ei menetleta edasi, kuni taotleja on saatnud korrektselt vormistatud dokumendid. Õige vormistuse kohta saate infot eelnevast veebilehe sektsioonist. Selleks, et vajaduspõhise eritoetuse avaldus rahuldatakse, on kohustuslik esitada kõik nõutud dokumendid.

Failid, millel on riigiasutuse digiallkirja nõue, et saa olla PDF või .zip failina. Digiallkirja näidis: