Tallinna Tehnikaülikool

Teadus- ja arendusprojekt VasCalDi

Uute optiliste meetodite väljatöötamine vaskulaarse kaltsifikatsiooni hindamiseks ja inhibiitorite eemaldamise jälgimiseks dialüüsi ajal lõppstaadiumis neeruhaigusega patsientidel (VasCalDi). PSG819 (01.01.2023–31.12.2027)

Projekti tutvustus:

Umbes 13% täiskasvanud elanikkonnast kannatab neerupuudulikkuse käes ning suremus sellega seotud komplikatsioonidesse, peamiselt kardiovaskulaarsetesse haigustesse, on väga kõrge. Vaskulaarne kaltsikatsioon (VC) on üheks neerupuudulikkusega patsientide hulgas laialt levinud kardiovaskulaarseks haiguseks. Üks VC tekkepõhjustest on selle tekitajate (indutseerijate) ja ärahoidjate (inhibiitorite) vahelise tasakaalu häirumine puuduliku neerufunktsiooni tõttu. Lõppstaadiumi neerupuudulikkusega (ESRD) patsientidele teostatava ravi – dialüüsi käigus eemaldatakse nii VC indutseerijaid kui ka inhibiitoreid. Selle projekti (VasCalDi) eesmärgiks on välja töötada unikaalsed optilised meetodid patsientide vaskulatuuri hindamiseks ja VC inhibiitorite eemaldamise jälgimiseks dialüüsiravi käigus. Õigeaegsed sekkumised parema VC inhibiitorite tasakaalu tagamiseks ning dialüüsipatsientide vaskulatuuri jälgimine parandavad haiglate töö efektiivsust, ESRD patsientide elukvaliteeti ja elulemust.

Meeskond:

Vastutav täitja: nooremprofessor JANA HOLMAR
Põhitäitjad: Kristjan Pilt, Kristina Kööts, Annika AdobergLiisi Leis
Täitjad: Deniss Karai
 

Teaduspublikatsioonid:

Meediakajastused:

Ülevaade (ETIS)