TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo
  • Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks täissemestriks.
  • NB! Omal soovil ja tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibimise ajal võivad üliõpilased ühes semestris esitada õpingukavas aineid ja osaleda õppetöös 18 EAP ulatuses. Keskmise, raske või sügava puudega isikul, alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanemal või eestkostjal ja üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega, on õigus täita õppekava piiranguteta.
  • Akadeemilise puhkuse korralduse TalTechis määratleb TalTechi õppekorralduse eeskiri § 31.

Pane tähele!

Akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub, välja arvatud juhul, kui akadeemiline puhkus on võetud tervislikel põhjustel või seoses lapse hooldamisega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni (kehtib lapsevanemale, kes on vormistatud lapsehoolduspuhkusele).

Mida teha, kui tekivad ravikindlustusega seotud probleemid või küsimused? Kontrollige oma ravikindlustuse kehtivust riigiportaalist eesti.ee või helistage haigekassa klienditelefonile (+372)  669 6630.

Akadeemilist puhkuse liigid

  • omal soovil kuni kaks semestrit igas kõrgharidusastmes. Akadeemilisele puhkusele omal soovil võivad kõigi kõrgharidusastmete üliõpilased minna alates teisest õppetööst osavõtu semestrist. Avaldust saab esitada ainult kuni akadeemilises kalendris näidatud omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõppkuupäevani.
    Õppeaineid võib akadeemilise puhkuse semestriks deklareerida kuni 18 EAP mahus.

 

  • tervislikel põhjustel igal ajal semestri jooksul, kuid hiljemalt kaks tööpäeva enne semestri lõppu. Enne poolsemestri lõppu esitatud avalduse korral lubatakse üliõpilane akadeemilisele puhkusele üheks või mitmeks semestriks, peale poolsemestri lõppu esitatud avalduse korral lubatakse akadeemilisele puhkusele mitte vähem kui kaheks semestriks. Üliõpilane võib soovi korral  semestriks deklareerida või jätta juba esitatud õppeainete deklaratsiooni aineid kuni 18 EAP mahus. Enne avalduse esitamist ÕISi kantud lõpphinded jäävad kehtima. Tervislikel põhjustel  akadeemilise puhkuse taotlemisel peab üliõpilane esitama arstitõendi, millel on arsti soovitus akadeemilisele puhkusele jäämiseks. Tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibimist ei saa katkestada õpingute jätkamiseks.

  • aja- või asendusteenistuse korral kuni kaks semestrit (aluseks teatis aja- või asendusteenistusse kutsumisest). Aja- või asendusteenistuskohutuse täitmiseks  lubatakse üliõpilane akadeemilisele puhkusele mistahes ajal õppeaasta jooksul ja tal on õigus kehtiv deklaratsioon tühistada, esitades dekanaadile avalduse. (Vt ka Kaitseväeteenistuse seadus)

 

  • seoses lapse hooldamisega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Lapse hooldamiseks lubatakse üliõpilane akadeemilisele puhkusele mistahes ajal õppeaasta jooksul (aluseks lapse sünnitunnistus).