Tallinna Tehnikaülikool
Abstract photo

Loe õppekavade ülesehitusest

Õppekorralduslikud terminid

Nominaalkoormus- üliõpilane peab sooritama semestri jooksul vähemalt 30 EAP mahus oma õppekava õppeaineid. Arvestus toimub kumulatiivselt. Nominaalkoormusega õppides lõpetatakse õpingud nominaalajaga. Nominaalkoormus on täiskoormuse maksimum.

Täiskoormus – üliõpilane peab sooritama igal õppeaastal vähemalt 45 EAP mahus oma õppekava aineid (iga õpitud semestri kohta vähemalt 22,5 EAP). Arvestus toimub kumulatiivselt. Õppelaenu ja õppetoetust/stipendiumit on võimalik taotleda üliõpilastel, kes õpivad täiskoormusega.

Osakoormus – üliõpilane peab sooritama igal õppeaastal vähemalt 30 EAP  ja maksimaalselt 44,5 EAP mahus oma õppekava aineid.

Immatrikuleerimine – ülikooli vastuvõtmine; üliõpilasregistrisse kandmine

Eksmatrikuleerimine – ülikoolist välja viskamine; üliõpilasregistrist kustutamine

Taasimmatrikuleerimine – reimmatrikuleerimine, üliõpilase akadeemilise staatuse taastamine

Matriklinumber – üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse immatrikuleerimis- ehk vastuvõtukäskkirjaga

Üliõpilaskood – üliõpilase ainulaadne koodmärgis, mis koosneb üliõpilase matriklinumbrist ja tema õppekava koodist

Õppekava – dokument, kus on toodud õppeainete loetelu, õppeainete valikuvõimalused ja -tingimused, lõpetamise tingimused jne

Õpingukava – ehk deklaratsioon on õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, mida ta kohustub õppima

EAP=ECTS  – Euroopa ainepunktide ülekandesüsteem. 1 AP = 1,5 EAP. EAP-des arvestatakse õppeaine mahtu alates 2009. aasta sügissemestrist. 1 EAP = 26 tundi tööd.

Avatud ülikool  – täiendusõppe keskus, kus saab õppida kõike TalTechis pakutavat. Võimalik on läbida kogu õppekava ja omandada TTÜ diplom või võtta ainult üksikuid aineid enese täiendamiseks. Õpe on tasuline. Osa- ega täiskoormuse nõuet ei ole. Õppelaenu, õppetoetusi jms tudengitele mõeldud soodustusi ei saa.

Tudengiportaal

Tudengiportaalis on koondatud tudengile vajalik õppimist toetav personaalne info – isiklik tunniplaan, kirjad, kontaktid, raamatukogu laenutused, eeltäidetud keskhinde kalkulaator, uudised ja palju muud.
Portaali saab sisse logida Uni-ID abil.