Tallinna Tehnikaülikool

Geoloogia: kliimast ringmajanduseni

2024. aasta Aprillikonverents toimub 5. aprillil Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Aprillikonverents 2024

Konverentsi põhiteemad on sel aastal seotud kliima ja ringmajandusega. Need märksõnad on viimastel aastatel saanud kõigile hästi tuttavaks ning paljudele geoloogidele toovad need ka leiva lauale, kuid nende geoloogiline sisu vajab jätkuvalt avamist ja tutvustamist. Lisaks on kavas ettekannete plokk "vaba mikrofon", mis koos posterite sessiooniga katab ära viimase aasta olulisemad uudised Eesti maapõuest ja merepõhjast.

Päevasele konverentsile järgneb koosviibimine Nõmmel Glehni lossis. Tartust Tallinnasse ja tagasi saab tellitud bussiga. Registreerunud osalejatele pakutakse kehakinnitust nii päeval kui õhtul. Üritus on osalejatele tasuta.

Konverentsi korraldavad: Eesti Geoloogia Selts, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut, Eesti Geoloogiateenistus ja Tartu Ülikooli geoloogia osakond.

Aprillikonverentsi korraldajad

Konverentsi ajakava

Konverents toimub TalTechi linnaku Mektory majas, Raja tn 15

Orienteeruv ajakava:

 • 7.00 Buss Tartust Tallinna
 • 9.30 Tervituskohv
 • 10.00-12.00 Konverentsi 1. osa: Kliima ja geoloogia
 • 12.00-13.00 Lõuna
 • 13.00-15.00 Konverentsi 2. osa: Aasta Eesti geoloogias
 • 15.00-15.30 Kohvipaus
 • 15.30-17.30  Konverentsi 3. osa: Ringmajandus ja kestliku(ma)d mineraaltoormed
 • 18.00-00.00 Arutelu jätkub Glehni lossis
 • 22.00 Buss Tartusse

Ettekanded ja kogumik

Tavaettekannete pikkuseks on 15 min. Ettekanded salvestatakse ja tehakse peale konverentsi vabalt kättesaadavaks. 

Posterid traditsioonilises A0 formaadis, püstpaigutusega (portrait).

Kõigilt esinejatelt, sh posterettekanded, on oodatud 1-2 lk (u 2-6 tuh tähemärki) teesid, mis avaldatakse konverentsi kogumikus. Teesid saata: leeli.amon@taltech.ee. Tähtaeg: 10. märts 2024. 

NB! Ettekanded ja kokkuvõte võivad olla ka inglise keeles.

Aprillikonverentsi teesid on avaldatud Eesti Geoloogia Seltsi Bülletäänis nr 10, mis on pdf vormingus kõigile kättesaadav: 

EGEOS Bülletään

Programm

9.30

SAABUMINE JA TERVITUSKOHV

10.00

Konverentsi avasõnad

Tiit Land, TalTechi rektor
Erik Puura, Eesti Geoloogia Seltsi president
Olle Hints, TalTech geoloogia instituudi direktor

10.15-12.00

1. OSA: KLIIMA JA GEOLOOGIA

juhatab Olle Hints

10.15

Kliima ja geoloogia

Siim Veski
TalTech

10.40

Kliima, maavarad ja ministeerium

Ene Jürjens
Kliimaministeerium

11.00

Kliima ja meretaseme muutused Holotseenis

Alar Rosentau
Tartu Ülikool

11.20

Kliima ja turvas

Erki Niitlaan
MTÜ Eesti Turbaliit

11.40

Geoloogid ja kliima – maailmas ja Eestis

Erik Puura
Eesti Geoloogia Selts, TalTech

12.00-13.00

LÕUNAPAUS

13.00-15.00

2. OSA: AASTA EESTI GEOLOOGIAS

juhatab Alar Rosentau

13.00

Quo vadis, geoloogiline kaardistamine?

Kalle Suuroja
Eesti Geoloogiateenistus

13.15

Eesti teedeehituse geotehnilised probleemid ja lahendused

Peeter Talviste
IPT Projektijuhtimine OÜ

13.30

Fosfori ja raskmetallide geokeemia Eesti mereala põhjasetetes

Martin Liira
Eesti Geoloogiateenistus, Tartu Ülikool

13.45

Eesti instrumentaalseismoloogia ajalugu

Heidi Soosalu
Eesti Geoloogiateenistus, TalTech

14.00

Vanaaegkonna kliima ja millest kõnelevad konodondid

Olle Hints
TalTech

14.15

Pärnumaa jõekallaste maalihkeohtlikkusest

Annette Talpsep
IPT Projektijuhtimine OÜ, Tartu Ülikool

14.30

Kui usaldusväärsed on paleokeskkondade rekonstruktsioonid?

Kärt Paiste
Tartu Ülikool

14.45

Uuendused Maa-ameti geoloogilistes avaandmetes ja kaarditeenustes

Ivo Sibul
Maa-amet

15.00-15.30

KOHVIPAUS

15.30-17.30

3. OSA: RINGMAJANDUS JA KESTLIKU(MA)D MINERAALTOORMED

juhatab Sirli Sipp Kulli

15.30

Resource Efficiency - a Timeless Truth

Arnout Lugtmeijer
Trisector OÜ

15.50

REEs for the green transition: challenges in exploration and research, with the example of Estonian phosphorite

Sophie Graul
TalTech

16.10

Role of CO2 Geological Storage in Reaching Climate Targets in the Baltic Sea Region: Technological Prospects and Regulatory Challenges

Alla Šogenova
TalTech

16.30

Põlevkivituhaga tagasitäitmise teostatavus ning mõju põhjaveele

Madis Osjamets
Tartu Ülikool, Eesti Geoloogiateenistus

16.50

Maapõue ressursid ringluses - kuidas läheb nende ringmajandamisega

Riina Aav
TalTech

17.10

Rohe-amokk ja maavaramajandus: mis teeb meid õnnelikumaks?

Alvar Soesoo
Eesti Geoloogiateenistus, TalTech, Tartu Ülikool

17.30

KOKKUVÕTTED

Erik Puura jt

18.00-...

ARUTELU JÄTKUB GLEHNI LOSSIS

Posterettekanded

 1. Säästva arengu seadusest mahekultuurse elulaadini - Rein Einasto, Eesti Geoloogia Selts
 2. Paleokeskkonna ja temperatuuri muutused Baltika kontinendil Vara-Ordoviitsiumist hilise Silurini brahhiopoodikodade süsiniku- ja hapniku isotoopkoostise põhjal - Bilal Gul jt, Tartu Ülikool
 3. The AGEMERA Project: Building European capacities with innovative exploration technologies - Tony Hand, TalTech
 4. Kolga vanad rannamoodustised kajastamas Holotseeni meretaseme muutusi ja paleotormisust - Triinu Jairus jt, Tartu Ülikool
 5. Eesti turbauuringute andmebaas ja ringmajandus - Mall Orru, TalTech
 6. Diversity of non-calcified algae in Kalana Lagerstätte (Aeronian, Silurian) - Daria Panasiuk ja Oive Tinn, Tartu Ülikool
 7. EGT-TWINN projekti esimene edukas aasta – Eesti Geoloogiateenistus liigub rohelise energia teel! - Kairi Põldsaar, Eesti Geoloogiateenistus
 8. Satellite Exploration of Earth Resources Using Nuclear Magnetic Resonance Phenomenon: Application for Estonia - Kazbulat Shogenov jt, TalTech

Õhtune programm

Õhtune koosviibimine toimub Nõmmel Glehni lossis, 15 min jalutuskäigu kaugusel Mektory majast. 

See on hea võimalus küsida konverentsi esinejatelt küsimata jäänud küsimusi, kohtuda vanade sõpradega ja leida uusi tuttavaid.

Kavas on traditsiooniline Erik Puura mälumäng ja mitmesugused kultuurilised ja meelelahutuslikud tegevused, pakutakse süüa, avatud on baar (saun jääb seekord kahjuks ära). 

Registreerumine

Registreerumine konverentsile on lõppenud kohtade täitumise tõttu. Ettekannete salvestusi on võimalik jälgida peale konverentsi toimumist.

Osalejad 18.03.2024

18.03.2024 seisuga on registreerunud  210 osalejat. Vaata alljärgnevast nimekirjast, kellega on lootust konverentsil kohtuda.

Nimekiri viimati uuendatud 18.03.2024

 1. Allar Aamer (Heidelberg Materials Kunda AS)
 2. Joosep Aia (Tartu Ülikool )
 3. Leho Ainsaar (Tartu Ülikool, LT)
 4. Tarmo All (Eesti Energia)
 5. Aleksandra  Altmets  (Taltech )
 6. Leeli Amon (Tallinna Tehnikaülikool)
 7. Leivi Arumäe (Reaalprojekt OÜ)
 8. Markus Ausmeel (TÜ, EGT)
 9. Aivo Averin (IPT Projektijuhtimine)
 10. Gennadi Baranov (TalTech geoloogia instituut)
 11. Tõnis Eensaar (TESK Engineering)
 12. Rein Einasto (Tallinna Tehnikakõrgkool )
 13. Riho Enni (REI Geotehnika OÜ)
 14. Helena  Gailan  (Kliimaministeerium)
 15. Mart Gaškov (Reaalprojekt)
 16. Arina Gotsenko (Taltech)
 17. Sophie Graul (TalTech)
 18. Andre Gregor (Geoloogia instituut)
 19. Anne Greete Gribulis (Tartu Ülikool)
 20. Glea Habicht (Keskkonnaamet)
 21. Sigrid Hade (MTÜ Gaia Natura)
 22. Tiina Harak (TÜ)
 23. Tõnis Haube (Merko Kaevandused OÜ )
 24. Catleen Haube (OÜ Eesti Killustik )
 25. Veljo Haube (Väo Paas OÜ)
 26. Olga Heinloo (pensionär)
 27. Kai Helm (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus)
 28. Triin Hinnosaar (Maa-amet)
 29. Rutt Hints (Tallinna Tehnikaülikool)
 30. Olle Hints (TalTech)
 31. Linda Hints (TTU Geoloogia Instituut)
 32. Marlen Hunt (Eesti Geoloogiateenistus)
 33. Mare Isakar (TÜ LM geoloogilised kogud)
 34. Riho Iskül (Heidelberg Materials Kunda AS)
 35. Triinu Jairus (Tartu Ülikool)
 36. Elo Jassik (Eesti Keskkonnauuringute Keskus)
 37. Lauri Joosu (Eesti Geoloogiateenistus)
 38. Trinity Jõgisalu (Geoloogia instituut)
 39. Janek Järv (Eesti Killustik)
 40. Kadri-Piibe Järve (Tulevane ettevõtja)
 41. Jaak Jürgenson (Eesti Geoloogiateenistus)
 42. Ene Jürjens (Kliimaministeerium)
 43. Tiit Kaasik (EGT)
 44. Kristin Kahu (Eesti Mäeselts)
 45. Katrin Kaljuläte (Eesti geoloogiateenistus)
 46. Sander Kanter (TalTech)
 47. Eliise Kara (TalTech)
 48. Maarika Karimova (Maa-amet)
 49. Vladimir Karpin (Transpordiamet)
 50. Kaidi Karro (Keskkonnaamet)
 51. Veiko Karu (TalTech geoloogia instituut)
 52. Vello Kattai (Pensionär)
 53. Tõnis Kattel (OÜ J.Viru Markšeideribüroo)
 54. Kerstin Kerner (Keskkonnaamet)
 55. Eelika Kiil (Tartu Ülikool)
 56. Juho Kirs (Tartu ülikool)
 57. Kelly Kittus  (Tartu Ülikool, ÖMI)
 58. Hendrik Klaas (OÜ Inseneribüroo STEIGER)
 59. Anne Kleesment (Pensionär)
 60. Rasmus Kont (Eesti Geoloogiateenistus)
 61. Timmu Kreitsmann (Tartu Ülikool)
 62. Annamaria Krull (Maves OÜ)
 63. Tiia Kurvits (Eesti Maaülikool)
 64. Katrin Kuslap (Reaalprojekt OÜ)
 65. Laura Kuusemets (Tartu Ülikool)
 66. Rein Kuusik (Tallinna Tehnikaülikool)
 67. Carmel Kuusk (TÜ/EGT)
 68. Elina Kuusma (EGT)
 69. Sonja Kõrvits (Tallinna Tehnikaülikool)
 70. Sven Kärber (AS TREV-2 Grupp)
 71. Hanna Brigita Kört (TalTech)
 72. Lauri Kütt (TTJA)
 73. Mare Laan (Maa-amet)
 74. Janika  Laht (TalTech)
 75. Vlada Lanbert (TalTech)
 76. Kristjan Leben (Eesti Geoloogiateenistus)
 77. Andres Leht (Mäetööde Konsultatsiooni OÜ)
 78. Evelyn Lehto (Nordea)
 79. Ekke Kõu Leitham (Taltech)
 80. Uile Lemberg (Eesti Keskkonnauuringute Keskus geotehnika osakond)
 81. Tiiu Liblik (pensionär)
 82. Martin Liira (EGT, TÜ)
 83. Merlin Liiv (TalTech Geoloogia instituut)
 84. Laura Lobjakas (Taltech)
 85. Valdi Lootus (Põhjakivi Oü)
 86. Lii Lopp (Tartu Ülikool)
 87. Laura Lorup (Taltech, Geoloogia Instituut)
 88. Arnout Lugtmeijer (CEO)
 89. Kärt Luik (Tartu Ülikool)
 90. Liis Lumisalu (Tartu Ülikool)
 91. Kaarel Lumiste (Tartu Ülikool)
 92. Lennart Maala (Eesti Geoloogiateenistus)
 93. Aare Mark (Keskkonnaamet)
 94. Imre Andreas Martin (Tartu Ülikool)
 95. Tõnu Martma (TTÜ geoloogia instituut, pensionil)
 96. Anett Lee Melts (Tartu Ülikool )
 97. Jaana Merisaar (TalTech)
 98. Birgit Mets (Eesti Geoloogiateenistus)
 99. Mari-Liis Mihhailov (Tartu Ülikool)
 100. Hannah Mikenberg (Tallinna Tehnikaülikool)
 101. Ogechukwu Ann Moghalu (Tallinn University of Technology)
 102. Eriina Morgen (Eesti Geoloogiateenistus)
 103. Sandra Morozov (Mustamäe Gumnaasium)
 104. Jevgenia Mussatova (TalTech)
 105. Kaarel Mänd (Steiger)
 106. Helen Männamets (Eesti Killustik OÜ)
 107. Magdaleena Männik (Eesti Geoloogiateenistus)
 108. Eero Mäss (Osaühing TEPSO)
 109. Erki Niitlaan (MTÜ Eesti Turbaliit)
 110. Martin Nurme (Keskkonnaamet/Tallinna Tehnikaülikool)
 111. Jaak Nõlvak (Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut)
 112. Johanna Maria Ojap (Tartu Ülikool)
 113. Sander Olo (Oloolo OÜ)
 114. Liina Ordlik (EMG Karjäärid OÜ)
 115. Mall Orru (Tallinna Tehnikaülikool)
 116. Madis Osjamets (EGT; TÜ)
 117. Raul Paat (Tartu Ülikool)
 118. Arno Paikles (TTJA)
 119. Kärt Paiste (Tartu Ülikool)
 120. Tõnn Paiste (Tartu Ülikool)
 121. Daria Panasiuk (Tartu Ülikool)
 122. Pirje Pappel (Maa-amet)
 123. Saima Peetermann (EGEOS)
 124. Marilin Peters (Tartu Ülikool)
 125. Karel Pettai (OÜ Inseneribüroo STEIGER)
 126. Iris Pook (TalTech)
 127. Helis Pormeister (OÜ Inseneribüroo STEIGER)
 128. Tauri Põldema (OÜ Inseneribüroo Steiger)
 129. Kairi Põldsaar (Tartu Ülikool / Eesti Geoloogiateenistus)
 130. Ain Põldvere (Maavarauuringud OÜ)
 131. Jane Pärnalaas (REI Geotehnika OÜ)
 132. Margus  Raha (Kliimaministeerium)
 133. Georg Rahu (Tartu Ülikool)
 134. Valle Raidla (EGT)
 135. Kersti Rannamäe (Eesti Turbaliit)
 136. Martin Riives (TÜ geoloogia osakond)
 137. Karin Robam (TalTech Geoloogia instituut)
 138. Katre Rohumägi (Tartu Ülikool)
 139. Krete Roopõld (Tartu Ülikool)
 140. Reet Roosalu (Maa-amet)
 141. Siim Roov (TTÜ geoloogia instituut )
 142. Eyleen Roov (TalTech)
 143. Agnes Rosenberg  (Tartu Ülikool)
 144. Alar Rosentau (Tartu Ülikool)
 145. Remo Rumm (TalTech, Geoloogia Instituut )
 146. Marina Saaremäe (EKUK)
 147. Carl-Richard Saks (Eesti Energia AS / TalTech)
 148. Grete Sabine Sarap (IPT Projektijuhtimine OÜ)
 149. Jürgen  Sarjas (Tartu Ülikool)
 150. Hedi  Schvede (Nomine Consult OÜ)
 151. Pille Sedman (IPT Projektijuhtimine OÜ)
 152. Liis Seenemaa (Eesti Keskkonnauuringute Keskus)
 153. Ole Sein (Eesti Killustik oÜ)
 154. Mikhail Shtokalenko (Eesti Geoloogiateenistus)
 155. Ivo Sibul (Maa-amet)
 156. Reet Siilaberg (Keskkonnaamet)
 157. Karmen Siim (Maa-amet)
 158. Terje Sild (Maa-amet )
 159. Siret Sillar (TalTech)
 160. Sirli Sipp Kulli (Eesti Geoloogiateenistus)
 161. Kadri Sirg (Eesti Energia)
 162. Alvar Soesoo (TTÜ)
 163. Heidi Soosalu (Eesti Geoloogiateenistus)
 164. Aleks Strazdin (Merko Kaevandused OÜ)
 165. Greete Sumin (Tartu Ülikool)
 166. Sten Suuroja (EGT)
 167. Kalle Suuroja (Eesti Geoloogiateenistus)
 168. Kazbulat Šogenov (SHOGenergy )
 169. Alla Šogenova (TalTech, Geoloogia Instituut)
 170. Epp Zirk (Hendrikson&Ko OÜ)
 171. Brigitta Taling (Tartu Ülikool)
 172. Annette Talpsep (IPT Projektijuhtimine OÜ / Tartu Ülikool)
 173. Janne Tamm (Eesti Geoloogiateenistus)
 174. Ethel Tamm (EGT)
 175. Kadriann Tamm (EGT ja Taltech)
 176. Mairy Tammekänd (OÜ Inseneribüroo STEIGER)
 177. Olavi Tammemäe (KL PS)
 178. Tiina  Tampuu  (Kodune)
 179. Merilin Tarbe (REI Geotehnika OÜ)
 180. Siim Tarros (Eesti Geoloogiateenistus)
 181. Ursula Toom (TalTech)
 182. Paul Toomik (AS TREV-2 Grupp)
 183. Rauno Torp (Eesti Geoloogiateenistus)
 184. Marko Troon (Kliimaministeerium)
 185. Merle Truu (Eesti Geoloogiateenistus)
 186. Karin Truuver (Eesti Loodusmuuseum)
 187. Teele Tuuna-Lootus (Spark & Stone Concept OÜ)
 188. Krista Täht-Kok (pensionär)
 189. Kersti Türk (Kliimaministeerium)
 190. Lizet Tüvi (Tartu Ülikool)
 191. Kaari Uibomägi (Tartu Ülikool)
 192. Aileen Umal (TalTech)
 193. Marge Uppin (Puurkaevumeistrid OÜ)
 194. Tiit Uus (Tamsalu muuseum)
 195. Marina Vaganova (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit)
 196. Erki Vaguri (OÜ Inseneribüroo STEIGER)
 197. Jan-Erik Vaher (Geoloogia instituut)
 198. Rein Vaikmäe (Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut)
 199. Kristiina Valter (Luua Metsanduskool, tudeng; Ettevõtja)
 200. Kristel Veersalu (OÜ Inseneribüroo STEIGER)
 201. Anu Veski (Eesti Geoloogiateenistus)
 202. Siim Veski  (Taltech Geoloogia Instituut )
 203. Arvo Veskimets (Tallinna Looduskaitse Selts)
 204. Heini Viilup (Dozerland OÜ)
 205. Johannes Vind (Eesti Geoloogiateenistus)
 206. Iida Virunurm (TalTech)
 207. Rein Voog (Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit)
 208. Malle Vool (Eesti Energia AS)
 209. Erik Väli (TalTech Geoloogia instituut)