Tallinna Tehnikaülikool

Toimumas

Uue lubjakivikarjääri avamine

quarry and excavating machines

Eesti üks suurimaid maavarade kaevandajaid Eesti Killustik avas  Rae vallas Soodevahe külas uue lubjakivikarjääri. Karjääris on kaevandatavat varu 2,6 miljonit kuupmeetrit. Toodetavat killustikku kavatsetakse turustada peamiselt Harjumaal ja Rail Balticu ehitamisel.

Loe lisa Kliimaministeeriumi lehelt

Mäekonverents 2024

22. ja 23. mail toimus Saue vallas Tallinna Hipodroomil järjekordne Eesti Mäekonverents koos HEMA rasketehnika messiga. Sissepääs on tasuline, vajalik on veebis registreerumine.

Konverentsi päevakava

Seekordsel mäekonverentsil tegid ettekande ka Geoloogia instituudi lektor Martin Nurme teemal "Avalik huvi maapõue valdkonnas. Elanike kindlus – kas ja mida saaksid kaevandajad kindlustunde tekitamiseks pakkuda" ja jätkusuutliku kaevandamise projektijuht Tony Hand teemal "Riigi ja erasektori koostöö Iirimaa näitel" (inglise keeles).

22. mai õhtul algusega kell 19.00 toimus õhtusöök ja meeleolukas messiklubi Kochi Trahteris.

TalTech Geoloogia instituut on Mäekonverents 2024 kuldsponsor.

EIT Raw Materials Summit 2024 Brüsselis

six people on stage having a discussion

14.-16. mail 2024 toimus Belgias, Brüsselis suurkonverents - EIT Raw Materials Summit 2024, https://eitrmsummit.com/. Konveretsil anti ülevaade, millised on strateegiad CRMA (kriitiliste toorainete seadus) 25% miinimumeesmärgi saavutamiseks. Vajadus on ühtse tooraine- ja energiastrateegia järele. Sõna võtsid nii Euroopa Liidu tippametnikud, ülemaailmsed tööstusharu juhid kui mitmed Euroopa ja partnerriikide esindajad.  EIT Raw Materials Summit 2025 toimub 13.-15.maini Brüsselis.

Geoloogia instituudist osalesid konverentsil Tony Hand, Veiko Karu, Nthati Monei, Karin Robam ja Karin Käär.

Kvaternaristid väliskolleegidega soos mardikajahil

people in bog, drilling; two people sitting near outcrop

14.-15. mail käis kvaternaarigeoloogia osakond koos leedu ja hollandi teadlastega (Vaida Seiriene ja Nick Schafstall) Pääsküla rabas ja Vandjala soos kogumas proove Nick Schafstalli projekti “Reconstruction of pre-anthropogenic climate in the Eastern Baltic region, based on subfossil beetle remains” jaoks, mis tegeleb mardikate baasil kliima rekonstrueerimisega varaholotseensetes turbaläbilõigetes.

Laeb infot...

Laeb infot...

Lõputööde kaitsmine geoloogia instituudis

Lõputööde kaitsmine geoloogia instituudis

Teisipäeval, 4. juunil kaitseb geoloogia instituudis oma lõputööd kuus noort.

Bakalaureusetööd:

Hannah Mikenberg "Soome lahe raua-mangaani konkretsioonide tekkemehhanismide seos merepõhja geoloogilise ehituse ja lekkimislehtritega"
(Formation mechanisms of the iron-manganese concretions in the Gulf of Finland)

Juhendaja: Atko Heinsalu, TalTech, vanemteadur, PhD
Kaasjuhendaja: Vladimir Karpin, TalTech, doktorant, MSc

Siim Roov "Evaluating the performance of the flotation process for recovering calcium carbonate from oil shale mine tailings"
(Põlevkivi aherainest kaltsiumkarbonaadi floteerimise teel eraldamise protsessi tõhususe hindamine)

Juhendaja: Sander Kanter, lektor, MSc

Kaarl Rudolf Tamm "Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti Kesk-Alam-Devoni põhjaveekompleksi põhjavee päritolu ja selle keemilise koostise kujunemine"
(Origin and chemical composition of groundwater in the Lower-Middle Devonian aquifer system in southern Estonia and northern Latvia)

Juhendaja: Joonas Pärn, hüdrogeoloog (Eesti Geoloogiateenistus), PhD
Kaasjuhendaja: Rein Vaikmäe, TTÜ GI nõunik, PhD

Magistritööd:

Hendrik Klaas "Altkaevandatud alade stabiliseerimine ja maakasutuse võimaluste laiendamine Kiviõli põlevkivikaevanduse näitel"
(Stabilization of Post-Mining Areas and Expansion of Land Use Opportunities: A Case Study of the Kiviõli Oil Shale Mine)

Juhendaja: Vesta Kaljuste, Energiasalv Pakri OÜ, vanem mäeinsener, MSc
Kaasjuhendajad: Erik Väli, TalTech Geoloogia instituut, vanemlektor ja osakonnajuhataja, PhD
Heidi Elisabet Soosalu, TalTech Geoloogia instituut, vanemlektor, PhD

Carina Potagin "Geology, geochemistry, and geochronology of the Märjamaa rapakivi granitoid intrusion"
(Märjamaa granitoidse intrusiooni geoloogia, geokeemia ja geokronoloogia)

Juhendaja: Alvar Soesoo, Professor, PhD
Kaasjuhendaja: Juan David Solano Acosta, doktorant-nooremteadur