Tallinna Tehnikaülikool

Instituudist

Geoloogia instituut on maapõue ja mäenduse alast kompetentsi koondav instituut Tehnikaülikoolis. Meie teadlased tegelevad aluspõhjageoloogia, paleokeskkonna, kliima, meregeoloogia, maavarade, mäenduse ning ringmajandusega. Instituut vastutab Maa süsteemide ja maapõuerssursside õppekavade eest, arendab laboreid ning haldab Eesti suurimaid kivimikollektsioone.

Geoseminarid

Instituudi iganädalased teadusseminarid - enamasti on need kõigile avatud ja osaleda saab nii kohapeal kui e-kanali kaudu.

SeminarMore

Teadustöö ja uurimisrühmad

Meie teadlased tegelevad paleokliima ja keskkonnauuringutega, maapõueressursside, geokeemia, paleontoloogia, meregeoloogia, hüdrogeoloogia jt geoteaduse suundadega.

dictyonemaMore

Õppetöö

Geoloogia instituut vastutab maapõueressursside bakalaureuse- ja magistriõppekavade eest, mille eesmärgiks on maapõuespetsialistide ja mäeinseneride koolitamine Eestis. Geoloogia ja geotehnoloogia doktoriõpe kuulub füüsikaliste loodusteaduste õppekavasse.

doktorikoolid More

Laborid ja teenused

Instituudi kaasaegsed laborid toetavad teadusuuringute läbiviimist ja õppetööd ning võimaldavad pakkuda analüüsi- ja teadmusteenuseid ka väljapoole ülikooli.

Thermo FlashMore

Keskkonna- ja tehnoloogiaharidus

Geoloogia instituut tutvustab õpilastele ja õpetajatele läbi erinevate õppe- ja silmaringi laiendavate tegevuste maapõue ja inseneeria maailma.

GreenRockLabMore

Sotsiaalmeedia

Jälgi meie tegemisi Facebookis.

EE_ins_facebookMore

Geoloogia instituudi teadlased osalesid Madriidis 83. EAGE aastakonverentsil ja näitusel

EAGE_K_Šogenov

6.–9. juunil Madriidis toimunud 83. EAGE aastakonverentsile ja näitusele kogunes hulk geoteaduste ja insenerialade eksperte, juhte ja järgmise põlvkonna talente. EAGE kui üks maailma suurimaid maapõuespetsialistide ühendusi mängib olulist rolli fossiilkütustele suunatud tegevuste üleviimisel taastuvatele energiaallikatele ja ladustamisele suunatud haridusele, teadusuuringutele ja ettevõtlusele.

Selle üleilmse suure ürituse peateema oli "Geoteaduste juhtimine uude ajastusse", mille raames teadlased, nafta- ja gaasifirmad, geoseadmete ja -tarkvara pakkujad vahetasid teadmisi, esitlesid oma täiustatud ja ümbersuunatud tooteid ning jagasid oma ideid ja plaane uuele energiale üle mineku ajastu tarbeks, mis võimaldaks nende ettevõtetel 2050. aastaks süsinikuneutraalseks muutuda.

EAGE liikmed Alla Šogenova ja Kazbulat Šogenov võtsid aktiivselt osa konverentsist, kuhu oli end registreerinud ligi 4500 inimest ja kokku tehti 800 ettekannet. Konverentsi üks populaarsemaid teemasid oli CO2 ja H2 ladustamise küsimus, sealhulgas 7. juunil toimunud EAGE/SPE ühissessioon “Vesiniku või CO2 geoloogiline säilitamine”, kus A. Šogenova esines suulise ettekandega UHS-ist Leedus. 8. juunil toimunud sessioonil “Maagaasi ladustamine & CO2 ja jäätmete ladustamine” rääkis K. Šogenov UHS-i tulevikuväljavaadetest Eestis ja Lätis. Järgmisel päeval juhatas K. Šogenov seanssi “CCS and Utilisation 2”. Teadlaste uuringuid toetasid Horizon Europe HyStories projektid. Meie teadlaste osalemist EAGE aastakonverentsil rahastasid sihtasutus EAGE-PACE, projekt HyStories ja ENeRG võrgustik.

Alla Shogenova on EAGE liige ja on alates 1996. aastast korduvalt osalenud EAGE aastakonverentsidel. Kazbulat Šogenov on EAGE liige alates 2006. aastast ja on toimetanud EAGE laiendatud teese alates 2007. aastast. Teda on mitmel korral kutsutud korraldama EAGE tehnilisi sessioone.

Lõputööde kaitsmine 2021/2022 õppeaasta kevadsemestril

2022-06-03_MA_kaitsmine_Kauril_P6ldema
Foto: O. Hints

3. juunil toimus 2021/2022 õppeaasta kevadsemestri magistritööde kaitsmine:

•    Ragnar KaurilMärgsetiti AllJig-S400 tööparameetrite optimeerimine Eesti põlevkivi kaevisele (Juhendaja Erik Väli)
•    Tauri PõldemaAerolaserskanneerimine mehitamata õhusõidukilt markšeideritöödel mahtude mõõdistamiseks (Juhendaja: Sander Kanter)

Palju õnne värsketele magistritele ja nende juhendajatale !

Laeb infot...

Laeb infot...

Meie räägime, meist räägitakse