TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Instituudist

Geoloogia instituut on maapõue ja mäenduse alast kompetentsi koondav instituut Tehnikaülikoolis. Meie teadlased tegelevad aluspõhjageoloogia, paleokeskkonna, kliima, meregeoloogia, maavarade, mäenduse ning ringmajandusega. Instituut vastutab Maa süsteemide ja maapõuerssursside õppekavade eest, arendab laboreid ning haldab Eesti suurimaid kivimikollektsioone.

Geoseminarid

Instituudi iganädalased teadusseminarid - enamasti on need kõigile avatud ja osaleda saab nii kohapeal kui e-kanali kaudu.

SeminarMore

Teadustöö ja uurimisrühmad

Meie teadlased tegelevad paleokliima ja keskkonnauuringutega, maapõueressursside, geokeemia, paleontoloogia, meregeoloogia, hüdrogeoloogia jt geoteaduse suundadega.

dictyonemaMore

Õppetöö

Geoloogia instituut vastutab maapõueressursside bakalaureuse- ja magistriõppekavade eest, mille eesmärgiks on maapõuespetsialistide ja mäeinseneride koolitamine Eestis. Geoloogia ja geotehnoloogia doktoriõpe kuulub füüsikaliste loodusteaduste õppekavasse.

doktorikoolid More

Laborid ja teenused

Instituudi kaasaegsed laborid toetavad teadusuuringute läbiviimist ja õppetööd ning võimaldavad pakkuda analüüsi- ja teadmusteenuseid ka väljapoole ülikooli.

Thermo FlashMore

Keskkonna- ja tehnoloogiaharidus

Geoloogia instituut tutvustab õpilastele ja õpetajatele läbi erinevate õppe- ja silmaringi laiendavate tegevuste maapõue ja inseneeria maailma.

GreenRockLabMore

Sotsiaalmeedia

Jälgi meie tegemisi Facebookis.

EE_ins_facebookMore

Loading...

Loading...

Meie räägime, meist räägitakse