Tallinna Tehnikaülikool
Mäendus ja geoloogia 85. Foto: Gennadi Baranov.

Maapõue teadmistega tänast ja homset loomas

1938. aasta sügisel algas Tallinna Tehnikaülikoolis mäeinseneride koolitamine ning maapõue-alane uurimistöö. 85 aasta jooksul on mäenduse, geotehnoloogia või geoloogia eriala lõpetanud üle tuhande spetsialisti, kes on andnud olulise panuse Eesti majandusse ning mäe- ja maateadusesse. Vajadus maavarade järele on aastatega muutunud, kuid teadmised maapõuest ja oskused seda jätkusuutlikult kasutada on täna ja homme sama aktuaalsed nagu 85 aasta eest.

Täname kõiki, kes aastapäevakonverentsi arutelus mäenduse, geoloogia, jätkusuutliku maapõuekasutuse ning kliimaneutraalse tuleviku teemadel kaasa rääkisid!

Mäendus ja geoloogia 85

Euroopa esimene TERRA konverents – jätkusuutliku ressursikaevandamise õpetamine ja uurimine

TERRA konverentsil Boppardis Hand_Karu_Robam

6.-8. septembrini toimus Saksamaal Boppardis Euroopa esimene  jätkusuutliku ressursikaevandamise õpetamise ja uurimise konverents TEaching and Research in Sustainable Resource ExtrAction (TERRA). Konverentsi eesmärk oli kokku tuua Euroopa ülikoolide teadlased ja õppejõud, jagada üksteisega seniseid saavutusi, uusi väljakutseid ja püüdlusi ning võimaldada edasise koostöövõrgustiku loomist.

Euroopa toorainesektor vajab 2030. aastaks ligikuaudu 1,2 miljonit uut töökohta, kuid seisab silmitsi tõsise oskuste puudusega. Sellised väljakutsed saab lahendada vaid väga oluliste muudatustega - Euroopa ülikoolisektori suhtlemine üliõpilaste ja ühiskonnaga, haridusprogrammide pakkumine ja spetsialistide koolitamine ning uurimis- ja innovatsiooniprojektide teostamine.

TalTech geoloogia instituudi mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonnast esinesid konverentsil ettekandega Tony Hand, Veiko Karu ja Karin Robam.

Lähemalt konverentsi kodulehel.

Kuldmärk Jüri Vassiljevile

Kuldmärk Jüri Vassiljevile 2023. Foto: TalTech

28. augustil toimunud avakoosolekul tunnustati ülikooli pikaajalisi töötajaid kuldmärgiga.

Geoloogia instituudist pälvis märgi seekord Jüri Vassiljev. Palju õnne!

Laeb infot...

Laeb infot...