Tallinna Tehnikaülikool

Homsed IT-juhid ja spetsialistid vajavad teadmisi, mis aitavad neil ettevõtte eesmärkide saavutamiseks infotehnoloogiat uuenduslikult rakendada. Äriinfotehnoloogia magistriõppekava valmistabki ette just selliseid IT-vanemspetsialiste.

Äriinfotehnoloogid suudavad nii majanduse kui ka IT valdkonda tundes analüüsida, modelleerida, mõõta, optimeerida ja arvutiseerida ettevõtte äriprotsesse; suudavad pakkuda innovaatilisi infotehnoloogilisi lahendusi ettevõtte äriprotsesside kaasajastamiseks; on võimelised kavandama, planeerima ja juhtima infosüsteemide arendusprojekte, lisaks on neil potentsiaali areneda ettevõtte IT tippjuhiks. 

Oluline info

Õppekava

Õppe tase: magistriõpe

Õppe kestus: 2 aastat

Teaduskond: Infotehnoloogia teaduskond

Õppekava: 120 EAP (vaata õppekava)

Edasiõpe: doktoriõpe

Õppekorraldus

Keel ja vorm: eesti keeles, Tallinnas õppides päevaõpe, Kohtla-Järvel Virumaa Kolledžis sessioonõpe

Koormus: nominaalkoormusega õpe tasuta (30 EAP semestris)

Vastuvõtt: 1. jaanuar - 6. juuli (kl 12.00) avalduste esitamine SAISis, 28. juuni - 6. juuli (kl 12.00) avalduste esitamine kohapeal. Kohtla-Järvel 2022. aastal vastuvõttu ei toimu, järgmine vastuvõtt on 2023. aastal.

Tingimused: TalTechi sisseastumistingimused

Õppevõimalused

Töökohapõhine õpe

Õppekaval õpetatavad ained on eesti või inglise keeles. 2018. sügisel alustasime töökohapõhise õppe pilootprojektiga. Töökohapõhine õpe tähendab seda, et üliõpilane saab õpiväljundite saavutamiseks 50% oma õppekoormusest sooritada ettevõttes reaalseid tööülesandeid täites. Kõik täpsed ülesanded, eesmärgid ja tingimused lepitakse kokku õpingute käigus. Esialgselt on tööandjatena kaasatud ettevõtted Helmes, Nortal, Swedbank, SEB, Telia ja Ericsson. Uks ühinemiseks on avatud ka kõikidele teistele asutustele ja ettevõtetele.

Õppimine Virumaa Kolledžis

Äriinfotehnoloogiat (andmeanalüüsi ja arukate süsteemide peaeriala) on võimalik õppida ka Virumaa Kolledžis (Kohtla-Järvel). Õppetöö asukoha ja peaeriala valiku saab teha SAISis avaldust täites.

Pane tähele! Virumaa Kolledži õppegrupp avatakse üle aasta. Järgmine vastuvõtt toimub 2023. aastal.

Peaerialad

Peaeriala lõpetajad tunnevad ettevõtte äriprotsesside analüüsi, kavandamise, ümberstruktureerimise, automatiseerimise ja juhtimise aspekte ning tehnikaid. Lõpetajad on võimelised juurutama ja koordineerima infosüsteemide ja teenuste arendus- ja haldusprotsesse. Võimalikud tulevased töökohad IKT sektoris ja mujal on protsessijuht, kvaliteedijuht, rakenduste juht, protsessianalüütik, versioonihaldur, ärianalüütik, äriarhitekt.

Tutvu ärianalüüsi ja -arhitektuuri suuna õppekavaga

Peaeriala lõpetajad tunnevad infosüsteemide analüüsi ja arhitektuuri olulisi aspekte ja tehnikaid. Lõpetajad on võimelised tegelema infosüsteemide ja tarkvara programmide kavandamise ja arendamisega. Võimalikud tulevased töökohad on süsteemianalüütik, tarkvaraanalüütik, süsteemi disainer, süsteemiarhitekt, tarkvaraarhitekt, arendusjuht.

Tutvu infosüsteemide analüüsi ja arhitektuuri suuna õppekavaga

Homsed IT-juhid ja spetsialistid vajavad teadmisi, mis aitavad neil ettevõtte eesmärkide saavutamiseks infotehnoloogiat uuenduslikult rakendada. Äriinfotehnoloogia magistriõppekava valmistabki ette just selliseid IT-vanemspetsialiste. Õppekavale on oodatud IT-eriala lõpetanud või automaatika, IT-valdkonnas töötavad inimesed, keda huvitavad arukad süsteemid tööstuses jm.

Tutvu andmeanalüüsi ja arukate süsteemide suuna õppekavaga

MIKS ÕPPIDA ÄRIINFOTEHNOLOOGIAT JUST TALTECHIS?

  1. Äriinfotehnoloogia eriala õppekaval ei pea õppima aineid, mis sulle ei meeldi: kohustuslikke aineid ei ole, iga üliõpilane saab enda õppekava suures osas ise kavandada.
  2. Vahetusüliõpilasena on sul võimalus õppida paljudes välisülikoolides ERASMUSe jt rahvusvaheliste lepingute raames.
  3. Õppekava arendamise aluseks on ACM soovitused Information Technology õppekavadele, rakendatud on ka teisi rahvusvahelisi soovitusi.

Tulevik

Lõpetajad saavad töötada asutustes, organisatsioonides ning äri- ja tootmisettevõtetes või jätkata õpinguid doktorantuuris. Juhiks või tippspetsialistiks saadakse tavaliselt pärast 3-5 aastast töökogemust.

OSKA raporti põhjal töötab Eestis 2770 IKT kompetentsiga juhti (sealhulgas IKT protsessijuhid) ja 900 IKT-süsteemide analüütikut/arhitekti. Raport pakub, et igal aastal on vaja hinnanguliselt 100 uut magistrikraadiga IKT kompetentsiga juhti ning 30 uut magistrikraadiga IKT-süsteemide analüütikut/arhitekti. Äri- ja andmeanalüütikute vajadust OSKA raport ei hinda, kuid möönab: „Suurandmete töötlemise ja asjade interneti areng kasvatavad nõudlust andmekaevetehnoloogiate rakendamisoskusega ja andmeanalüüsi sügavuti tundvate spetsialistide järele“.

Põnevat lisainfot

Äriinfotehnoloogia spetsialist on ühenduslüli inimese vajaduse ja tehnilise võimaluse vahel

Loe artiklit

Äriinfotehnoloogia magistrikava võimaldab keskenduda äriprotsessidele, infosüsteemide arhitektuurile või andmeanalüüsile

Loe artiklit

Sisseastumine

  • Konkursi tingimused: kõrgharidus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või sellele lähedasel erialal
  • Kandideerimise nõuded: kaalutud keskhinne vähemalt 3, lõputöö hinne vähemalt 3. Kui keskhinne või lõputöö hinne ei ole vähemalt 3, siis on võimalik taotleda vastuvõttu vähemalt 3-aastasest erialasest töökogemusest õpitu abil motivatsioonikirja ja CV alusel.
  • Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10
  • Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 6 punkti

Kandideeri SAISis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

Gunnar Piho
620 2315
gunnar.piho@taltech.ee