Tallinna Tehnikaülikool

Keskused Arvutisüsteemide instituudis

Arvutisüsteemide instituudis on teadus- ja õppetegevus organiseeritud mitme uurimisrühma ja ühe õppekeskuse koostööna.

Keskuse juht: prof. Jaan Raik

Keskus loodi endise Arvutitehnika instituudi Usaldusväärsete arvutisüsteemide projekteerimise uurimisrühma baasil. Keskuse uurimistöö põhisuunad hõlmavad laia teemade ringi digitaalsüsteemide (k.a mitme- ja paljutuumalised süsteemid) projekteerimise, usaldusväärsuse, verifitseerimise ja testimise vallast. Keskus on mitmete üleeuroopaliste aktsioonide eestvedaja, koordineerides Horisont 2020 Marie Skłodowska Curie ITN projekti  RESCUE. Uurimisrühm on partneriks Arvutisüsteemide instituudi poolt koordineeritavas teaduse tippkeskuses EXCITE.

Loe lähemalt keskusest

Keskuse juht: prof. Eduard Petlenkov

Keskus loodi endise automaatikainstituudi automaatjuhtimise teaduslaboratooriumi, automaatjuhtimise ja süsteemianalüüsi õppetooli ning siduteooria ja -disaini õppetooli baasil. Keskus koosneb automaatjuhtimise laborist (http://a-lab.ee) ning Virtuaalse ja täiendatud reaalsuse laborist (http://recreation.ee). Arukate süsteemide keskuse põhifookuseks on uute efektiivsete kontrollitehnoloogiate väljatöötamine ja realiseerimine uue põlvkonna tööstuse (Tööstus 4.0) rakendustes. Uurimistöö baseerub klassikaliste tööstuskontrollerite integreerimisel teadmispõhiste meetoditega.

Arukate süsteemide keskuse kodulehekülg

Loe lähemalt keskusest

Keskuse juht: prof. Samuel Nascimento Pagliarini

Riistvara turvalisuse keskuse teadustöö peamises fookuses on turvaline riistvara, seda nii kiipide loomise, nende automaatdisaini, krüptograafia jne valdkonnas, eesmärgiga pakkuda usaldusväärseid kiipsüsteeme. Riistvara turvalisuse keskus viib läbi uuringuid kõigis riistvara turvalisuse rakenduslikes aspektides – eesmärk on turvalisuse valideerimise tehnikad reaalsetes ränikiipides. 

Loe lähemalt keskusest

Keskuse juht: prof. Maarja Kruusmaa

Biorobootika Keskus arendab bioloogiast inspireeritud allveeroboteid, keskendudes põhiliselt allveerobootikale. Keskus töötab rahvusvahelistes projektides koos merebioloogide, kalateadlaste, allveearheoloogide ning mereuurijatega, et lahendada keskuse poolt arendatud tehnoloogia abil nende just valdkondade probleeme. Biorobootika keskus arendab välja allveetehnoloogiaid, sealhulgas bioloogiast inspireeritud allveeroboteid, robotite täiturmehhanisme, allveeandureid ja andmeanalüüsimeetodeid.

Biorobootika keskuse kodulehekülg

Loe lähemalt keskusest

Keskuse juht: prof. Jeffrey A. Tuhtan

Keskkonnaseire tehnoloogiate keskus on spetsialiseerunud vastupidavate, multimodaalsete mõõteseadmete arendamisele ja kasutamisele ekstreemsetes keskkondades, andmepõhisele modelleerimisele ja ökohüdroloogiale.

Loe lähemalt keskusest

Keskuse juht: prof. Maksim Jenihhin

Uurimiskeskuse fookuses on adaptiivne kihtideülese töökindluse ja enesetervise teadlikkuse tehnoloogia homsete arukate autonoomsete süsteemide ja värkvõrgu jaoks Eestis ja Euroopas. Teadusrühm uurib küberfüüsikaliste süsteemide alusarvutusriistvara toetades nende süsteemide heterogeensust ja tehisintelligentsusel põhinevat autonoomsust. Keskuses loodud teadmised pakuvad inseneridele disainilahendusi ja kohapealset instrumentaariumi tööstuslike süsteemide tõrgete haldamiseks. 

Loe lähemalt keskusest

Labori juht: Mairo Leier

Sardtehisintellekti labor keskendub masinõppe lahenduste arendamisele sardsüsteemides. Labor teeb rahvusvaheliselt koostööd nii merenduse, meditsiini, targa linna, autonoomsete sõidukite ja tööstusautomaatika teadusgruppide ja ettevõtetega.

Sardtehisintellekti labori kodulehekülg

Loe lähemalt keskusest

Keskuse juht: prof. Peeter Ellervee

Arvutisüsteemide õppekeskus koordineerib instituudi õppejõudude poolt läbi viidavat õppetööd nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tasemel erinevatel õppekavadel. Tagamaks õpetatavate kursuste interdistsiplinaarsust ja teaduspõhisust, tehakse aktiivset koostööd instituudi teiste keskustega ning ülikooli teiste instituutidega.