Tallinna Tehnikaülikool

Instituudist

Arvutisüsteemide instituut on  õppe-, teadus- ja arendustööga tegelev üksus, mis loodi 1. jaanuaril 2017. aastal arvutitehnika instituudi, biorobootika keskuse ja automaatikainstituudi automaatjuhtimise teaduslabori baasil. Instituudi fookuses on turvaliste, usaldusväärsete ja nutikate arvutisüsteemide loomine. 

Õppekavad

Riistvara arenduse ja programmeerimise bakalaureuseõpe ning arvutisüsteemide magistriõpe annavad olulised teadmised ja oskused keerukate arvutitel põhinevate süsteemide loomiseks.

More

Lõputööteemad

Valik lõputööde teemasid Riistvara arenduse ja programmeerimise bakalaureuseõppe ja Arvutisüsteemide eriala magistriõppe lõpetajale.

Baltic Conference on Databases and Information Systems_2020More

Uurimisrühmad

Arvutisüsteemide instituudi uurimisrühmad hõlmavad teadustööd usaldusväärsetest ja turvalistest arvutisüsteemidest keerukate ja nutikate asjade internetini.

Konverentsil läheneme info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele (IKT) ning innovatsioonile teadusvõtmes – Tartu ülikooli, TalTechi ja Tallinna ülikooli teadlased tutvustavad fookusvaldkondade sisu ja võimalusi ettevõtetele ning Eesti ühiskonnale laiemalt.More

Projektid

Olulisemad aktiivsed teadusprojektid arvutisüsteemide instituudis.

More

Kaitstud doktoritööd

Arvutisüsteemide instituudis kaitstud doktoritööd.

More

Koostöö

Arvutisüsteemide instituut teeb koostööd nii suurte kui väikeste ettevõtetega Eestist ja välismaalt, kohalike omavalitsuste, ministeeriumite ja teiste erinevate organisatsioonidega.

More

Laeb infot...

Laeb infot...

Teadus kolme minutiga

Nutikad sensorlahendused

Riistvara turvalisus

Arukad süsteemid