Tallinna Tehnikaülikool

Koostöövormid IT-teaduskonnaga

IT-teaduskond teeb koostööd nii suurte kui väikeste ettevõtetega Eestist ja välismaalt, kohalike omavalitsuste, ministeeriumite ja teiste organisatsioonidega. 

Miks teha ülikooliga koostööd?

  1. Peame oluliseks aidata kaasa teadmussiirdele ülikooli ja ühiskonna vahel.
  2. Oleme usaldusväärne ja sõltumatu partner kõikidele, kes vajavad probleemide lahendamiseks kõrgetasemelisi teadmisi ja uuenduslikke lahendusi teaduspõhiseks lähenemiseks.
  3. Aitame luua ettevõttele konkurentsieelise konkurentide ees ja kasvatada lisandväärtust.
  4. Võimaldame panustada Eesti kõrgharidusse ja teadusesse.
  5. Võimaldame osaleda kõige suuremas ekspertide ja talentide võrgustikus.

Kuidas alustada koostööd? 

  1. Selgitame välja millise uurimisvaldkonnaga on ettevõtet huvitavad küsimused seotud.
  2. Korraldame kohtumise valitud uurimisrühmade teadlaste ja ettevõtja esindajate vahel.
  3. Iga projekt on erinev, mistõttu lähtume ettevõtte vajadustest ning töötame välja individuaalse töökava.  
  4. Korraldame vajalike dokumentide vormistamise.
Kuidas ülikooliga koostööd alustada?

Info konfidentsiaalsuse tagamine

Tihtipeale seisab ettevõtja küsimuse ees, kuidas tagada ülikoolile edastatava info konfidentsiaalsus. Juhul, kui ettevõtja avaldab selleks soovi ja tegemist on sensitiivsete andmete või teemadega, sõlmime ettevõtte ja ülikooli vahel konfidentsiaalsuslepingu. Alles seejärel asume täpsemalt arutama ettevõtet huvitavaid lahendusi ja võimalikku koostööd.

Tihtipeale seisab ettevõtja küsimuse ees, kuidas tagada ülikoolile edastatava info konfidentsiaalsus.

Koostöövormide valik

Tööstusdoktorantuuri lõppedes valmiv doktoritöö on praktikas kasutatav, sest doktorant lahendab ülikooli teaduslaborites konkreetset ettevõttes lahendamist vajavat probleemi. Tööstusdoktorant on doktriõppe üliõpilane ülikoolis, kes samal ajal töötab ka ettevõttes ning kelle doktoritöö on tihedalt seotud tema tööga ettevõttes. Ettevõtte jaoks ei tähenda see mingeid rahalisi kohustusi ülikooli ees, vaid annab hoopis konkurentsieelise võimaluse konkurentide ees. 

Tööstusdoktorantuur IT-teaduskonnas aitab ettevõttel eesmärke saavutada.

Ootame praktikapakkumisi, eksperte loengutesse, seminaridesse ja töötubadesse ning pakume võimalust osaleda külalislektorina pikemalt õppetöös. Väga oodatud on teemapakkumised bakalaureuse- ja magistritöödeks ning lähteülesanded meeskonnaprojektideks.

IT-teaduskond pakub ettevõtetele koostööks tudengiga erinevaid võimalusi.

Loe lähemalt

Üks võimalus ettevõtte ja ülikooli vaheliseks koostööks on osaleda ühiselt erinevatel hangetel, sh riigihangetel. Eelkõige puudutab see olukordi, kus ettevõte vajab lisakompetentsi teatud hanke osa täitmiseks. Juhul, kui tundub, et ettevõttes puudub vajalik teadmus/kompetents ning hankel osalemiseks ei piisa ettevõtte töötajate töökogemusest, on võimalik tellida osa tööd ülikoolilt või osaleda ühiselt hankel.  

Üks võimalusi ettevõtte ja ülikooli vaheliseks koostööks on osaleda ühiselt erinevatel hangetel, sh riigihangetel.

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased ja professorid on maailmatasemel. Teie saate need teadmised enda ettevõtte heaks tööle panna! TalTechis on  erinevad laborid ja kompetents, mille abil saame aidata lahendada tootearendusprobleeme ning genereerida uusi tarku ideid. Lisaks on meil hea koostöö teiste Eesti ja maailma juhtivate ülikoolidega ning teadusasutustega, mis omakorda võimaldab kaasata lisateadmisi arendus- ja uurimistöödeks. 

 TalTechis on  erinevad laborid ja kompetents, mille abil saame aidata lahendada tootearendusprobleeme ning genereerida uusi tarku ideid.

Vaata laborite loetelu

Lisandväärtuse ja konkurentsieelise loomine käib teadmus- ja tehnoloogiasiirde abil.  Koostöös parendame olemasoleva tehnoloogia kvaliteeti või leiame sellele uue rakenduse ning aitame kaasa uue teadmise või tehnoloogia väljatöötamisel. IT-teaduskonnal on laialdane kogemus rakendusuuringute, tootearenduse, prototüüpimise ja valideerimise valdkonnas. Arendusprojekte rahastab ettevõte oma vahenditest, võimalusel saab kaasata toetusmeetmeid. 

IT-teaduskonnal on laialdane kogemus rakendusuuringute, tootearenduse, prototüüpimise ja valideerimise vallas.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE on loodud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks. Siit leiab inspiratsiooni kui ka praktilisi ülikoolides sündinud teadmisi, kuidas testida ja rakendada tehisintellekti ning robootika lahendusi. AIRE toob kokku tööstusettevõtted, lahenduste pakkujad, ülikoolid ja teaduspargid, kes kõik töötavad pühendunult ühise eesmärgi nimel. AIRE seisab kogu Eesti tööstuse arengu ja innovatsiooni eest. 

Tehisintellekti ja robootika keskus AIRE on loodud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks.

Loe lähemalt 

EIT Digital põhineb kolme valdkonna sümbioosil: haridus, teadus ja ettevõtlus. EIT Digitali investeeringute eesmärk on kiirendada fookusvaldkonna ettevõtete toodete turule jõudmist ning teadustulemustel põhinevate tehnoloogiate (deep tech) kasutusele võtmist. Tallinna Tehnikaülikool on organisatsiooni liige alates 2018. aastast ning oleme Tallinnas loomas EIT Digitali Helsinki keskuse haru. Tallinna satelliidi oluliseks tegevuseks on ettevõtete kaasamine Euroopa innovatsiooni ökosüsteemis, start-up’ide toetamine ja scale-up’ide kiirendamine jms.

EIT Digitali investeeringute eesmärk on kiirendada fookusvaldkonna ettevõtete toodete turule jõudmist ning teadustulemustel põhinevate tehnoloogiate (deep tech) kasutusele võtmist.

Loe lähemalt

Kontakt